6 januari 2014

Meldplicht EU-burgers niet meer nodig

Door Gilyan Parker

Voor EU-/EER-burgers en Zwitserse onderdanen die in Nederland wonen en werken is met ingang van 6 januari 2014, de eenmalige meldplicht bij de IND niet meer vereist.

Voor EU-/EER-burgers en Zwitserse onderdanen die in Nederland wonen en werken is met ingang van 6 januari 2014, de eenmalige meldplicht bij de IND niet meer vereist. Wel blijft de meldplicht bij de Gemeente bestaan voor verblijf van vier maanden of langer.

De meldplicht bij de IND was bedoeld om het verblijfsrecht te toetsen maar was slechts een momentopname nu het moeilijk te controleren was of op een later tijdstip nog aan de voorwaarden van verblijf werd voldaan. Bovendien waren er geen sancties indien niet aan de meldplicht werd voldaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijs Esser.

Gilyan Parker