17 juni 2013

Meldpunt voor Mantelzorgers geopend

Door Gilyan Parker

Notarissen en advocaten schieten mantelzorgers te hulp.

Persbericht:

Notarissen en advocaten schieten mantelzorgers te hulp

3 juni 2013 Gorinchem/Den Haag –  Vanaf vandaag kunnen mantelzorgers hun problemen melden bij het meldpunt mantelzorgclaim: www.mantelzorgclaim.nl. Dit meldpunt is een initiatief van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en het Haagse advocatenkantoor GMW Advocaten. Hiermee willen beide organisaties een betere (rechts)positie van mantelzorgers afdwingen.

In juli 2012 luidde de EPN de noodklok toen duidelijk werd dat duizenden mantelzorgers niet (voldoende) geïnformeerd waren over de mogelijkheid om fiscaal gunstig te erven van hun ouder. Het voordeel dat zij misliepen kon oplopen tot ruim € 600.000. Aniel Autar, voorzitter van de EPN en notaris te Rotterdam: “Ofschoon de regering beloofde mantelzorgers beter voor te lichten, krijgen wij nog steeds signalen dat de voorlichting te kort schiet. Bovendien maken wij ons ernstig zorgen over de slechte rechtspositie van de mantelzorgers. De regering heeft toegezegd nog voor het zomerreces nieuw beleid te presenteren.”

Omdat de EPN het overheidsbeleid wil toetsen, heeft zij GMW Advocaten verzocht het meldpunt in te richten. “Wij willen graag inzicht krijgen in de problemen waarmee mantelzorgers zich geconfronteerd zien”, aldus de EPN voorzitter. Erfrecht advocaat Sieta Autar-Matawlie van GMW Advocaten: “Het meldpunt zal geopend blijven tot 1 september aanstaande. Daarna zullen de EPN en GMW de uitkomsten bundelen en conclusies trekken. Het is de bedoeling dat de uitkomsten in de maand september worden aangeboden aan Mezzo, de Consumentenbond en de beleidsmakers opdat zij hun voordeel hiermee kunnen doen en maatregelen kunnen nemen.”

Mantelzorgorganisatie Mezzo laat desgevraagd weten dit meldpunt te ondersteunen en onder haar leden bekend te zullen maken. Ook de Consumentenbond staat positief tegenover dit initiatief en is benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. Zij heeft de initiatiefnemers gemeld haar communicatiekanalen aan te wenden om dit meldpunt verder bekendheid te geven.


Noot voor de redactie (niet voor publicatie bestemd):

EPN

De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) is de vereniging van in het familievermogensrecht en estateplanning gespecialiseeerde (kandidaat-)notarissen. Met haar 300 leden is de EPN de grootste specialistenvereniging binnen het notariaat. Alle leden van de EPN zijn tevens lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Meer informatie over de EPN is te vinden op www.epn-notaris.nl.

GMW Advocaten

Aan GMW Advocaten zijn 23 advocaten zijn verbonden. De advocaten van GMW opereren vanuit gespecialiseerde secties, waaronder een uitgebreide erfrechtsectie. De (erfrecht)specialisten opereren op het hoogste niveau. GMW Advocaten kenmerkt zich door een grote maatschappelijke betrokkenheid. Meer informatie over GMW Advocaten is te vinden op www.gmw.nl.

Rapport

Het in september te verschijnen rapport zal de naam dragen ‘EPN/GMW rapport Mantelzorg’ en kunt u kosteloos bestellen via: info@epn-notaris.nl of mantelzorg@gmw.nl.

Contactgegevens:

EPN: mr. Aniel Autar: tel. 010-285 88 58 (kntr), buiten kantooruren: 06-51112436

GMW Advocaten: mr. Sieta Autar-Matawlie: tel. 070-3615048 (kntr), buiten kantooruren: 06-24959534

Gilyan Parker