25 juli 2012

Merkenrecht: G-star versus H&M

Door Gilyan Parker

Een merk is een teken om producten of diensten van een onderneming te onderscheiden.

U kunt denken aan een naam, logo of een combinatie van beide. Wanneer u als ondernemer een bepaald product of dienst onder een merk op de markt heeft gebracht, wilt u – vanzelfsprekend – voorkomen dat concurrenten onder hetzelfde merk een soortgelijk product gaan verkopen.  Het is dan ook verstandig uw merk te registreren bij een merkenbureau, zoals het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het kan echter voorkomen dat een concurrent – ondanks uw inschrijving bij een merkenbureau – bewust of onbewust inbreuk maakt op uw merkenrecht. Het is in dat geval zaak daadkrachtig op te treden, zoals het Nederlandse kledingmerk G-Star onlangs deed in een procedure tegen het Zweedse modebedrijf H&M.

Inbreuk op merkenrecht G-Star?

G-Star verkoopt kleding onder het gemeenschapswoordmerk RAW. De naam RAW is bij een Europees merkenbureau geregistreerd. H&M verkoopt kleding met de opdruk RAW. G-Star stelt dat H&M daarmee inbreuk maakt op haar merkenrecht. H&M voert echter aan dat RAW geen merk is, maar slechts een beschrijvende uitdrukking voor met name ruig/onafgewerkte kledingstukken. Daarnaast zou het woord verwijzen naar het materiaal waarvan de kleding is gemaakt, te weten ‘raw denim’. Tot slot stelt H&M dat het woord RAW niet als merk wordt gebruikt, maar als onderdeel van de beschrijvende uitdrukking ‘RAW BEAT EXPERIENCE”. Hiermee zou een muziekstijl worden aangeduid. De rechtbank in eerste aanleg heeft H&M in het ongelijk gesteld. H&M is vervolgens in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof ‘s-Gravenhage.

Oordeel hof

Het hof acht het onaannemelijk dat het woord RAW door het relevante publiek wordt geïnterpreteerd als onafgewerkt of ruig. Zij overweegt dat ruig/onafgewerkt geen kenmerk is van kleding. Volgens het hof is kleding bewerkt of afgewerkt. Dit geldt zelfs voor kleding die voorzien is van aangebrachte rafels of gaten. Het hof wijst op het feit dat voor dergelijke kleding extra bewerking of afwerking nodig is. Kleding met “modische’’ gaten en rafels zal door het publiek dan ook niet gezien worden als onafgewerkt. Het hof oordeelt voorts dat het publiek het merk RAW niet zal interpreteren als het materiaal ‘raw denim’. Volgens het hof maakt G-star immers vaak gebruik van het woord RAW zonder dat er sprake is van ‘denim-kleding’. Het publiek is er bovendien aan gewend dat merken worden gebruik in combinatie met beschrijvende woorden (en andere merken), hetgeen in het algemeen geen verandering in de perceptie van het publiek van het merk met zich meebrengt. Ook de stelling van H&M dat het woord RAW slechts onderdeel maakt van de zin “RAW BEAT EXPERIENCE” acht het hof onaannemelijk. Het woord RAW staat op de kledingstukken op ruime afstand van het woord BEAT EXPERIENCE, waardoor het publiek het woord RAW als een losstaande aanduiding zal beschouwen. Hierdoor is volgens het hof de kans groot dat het publiek het woord RAW op de kleding van H&M als merk zal opvatten.  

Conclusie

Het hof komt op grond van het voorgaande tot de conclusie dat H&M wel degelijk inbreuk heeft gemaakt op het merkenrecht van G-Star. Het loont dan ook uw merk bij een merkenbureau te registreren. Hierdoor kunnen eventuele inbreuken van concurrenten daadkrachtig worden aangepakt. Voor een onderneming met internationale ambities is het aan te raden om een merk zowel bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (OHIM) als de Wereld Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) te registreren. Een dergelijke registratie geeft uw merk wereldwijde bescherming. GMW Advocaten is u graag behulpzaam bij het registeren van uw merk, het uitstippelen van een merkenstrategie en het opstellen van licentieovereenkomsten. Indien nodig procederen wij voor u in het geval van merkinbreuk.   Voor vragen over merkenrecht kunt u contact met mij opnemen.

Gilyan Parker