9 september 2012

Misverstanden in het internationaal familierecht

Door Gilyan Parker

Steeds vaker ontstaan liefdesrelaties tussen mensen van verschillende nationaliteiten en/of uit verschillende landen.

Zolang de liefde floreert, is er niets aan de hand, maar wat als het huwelijk spaak loopt? Een echtscheiding is in vele opzichten een moeilijk proces: een dieptepunt in het leven. Bij internationale scheidingen komen daar nog allerlei hobbels bij. Ik informeer u daarover in mijn weblogs.

Misverstanden

Mijn ervaring leert mij dat in de praktijk vaak dezelfde vragen worden gesteld en er vanwege onbekendheid met het Nederlands Internationaal Privaatrecht vaak misverstanden bestaan over de mogelijkheden tot scheiden en de wijze waarop de echtscheiding wordt afgewikkeld. Daarom zet ik hieronder een aantal veel voorkomende misverstanden voor u op een rij.

  • Ik moet scheiden in het land waar ik getrouwd ben.

Nee, dat hoeft niet altijd. In Nederland is de plaats van de huwelijksvoltrekking noch van belang voor de internationale rechtsmacht van de rechter noch voor het toepasselijk recht.

  • Als ik met de kinderen terugwil naar mijn thuisland dan is dat geen kinderontvoering.

Dat hangt er van af. U heeft toestemming van de andere ouder nodig om met de kinderen te mogen verhuizen. Als u die toestemming niet krijgt, is er wel degelijke sprake van kinderontvoering wanneer u toch vertrekt. Wat als ik deze toestemming niet krijg, kan ik daar iets tegen doen? Ja, u kunt de rechtbank vervangende toestemming vragen.

  • Elke advocaat kan internationale scheidingen behandelen.

Nee, het familierecht is een aparte tak van sport. Een gespecialiseerd scheidingsadvocaat is een must. Scheidingen met een internationaal teintje vergen nog meer specifieke kennis. Het verdient dus aanbeveling om een advocaat in te schakelen met een internationale familierechtpraktijk.

  • Als de echtscheiding in Nederland plaatsvindt, gebeurt dit naar Nederlands recht.

Nee niet automatisch. Voor elk onderwerp wordt aan de hand van allerlei nationale en internationale regelgeving bepaald welk recht van toepassing is. Dat kan dus ook een buitenlands rechtsstelsel zijn.

  • Ik hoef niet te reageren op brieven van buitenlandse rechtbanken, want die kunnen mij niets maken.

Nee, doet u dat zeker wel. Ik maak het in mijn praktijk maar al te vaak mee dat mensen de kop in het stand steken en de brieven negeren. Het resultaat kan zijn dat er een buitenlands vonnis wordt gewezen waarin u bijvoorbeeld wordt veroordeeld een veel te hoge alimentatie te betalen. Dit vonnis kan in de meeste gevallen in Nederland ten uitvoer worden gelegd.

  • De oorzaak van de echtscheiding is van belang.

In Nederland is dat niet het geval. In sommige ons omringende landen kan de oorzaak van de echtscheiding belangrijk zijn voor het verdere verloop van de scheiding en de gevolgen daarvan, maar in Nederland doet de reden van de echtscheiding niet terzake.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Gilyan Parker