29 juni 2017

Moet ik alimentatie betalen? Deel I

Door Dylan Bertsch

Moet ik alimentatie betalen? Dat is een veel gestelde vraag, wellicht wel de meest gestelde vraag in mijn praktijk. Tot teleurstelling van sommige cliënten wordt deze vraag vaak met ja beantwoord.

In deze weblog en in het deel daarop probeer ik u antwoord te geven op de meest prangende vragen die betrekking hebben op alimentatie.

 

1. Wat is het verschil tussen kinderalimentatie en partneralimentatie?

Kinderalimentatie
Kinderalimentatie is een bijdrage die ouder A aan ouder B betaalt in verband met de kosten van hun kind. Ouder B, de ouder die de kinderalimentatie ontvangt, mag de alimentatie dus echt alleen gebruiken voor kosten die te maken hebben met het kind. Ouder A, de ouder die de kinderalimentatie moet betalen, moet de alimentatie rechtstreeks betalen aan ouder B. Als het kind 18 jaar wordt, dan mag ouder A er voor kiezen om de alimentatie rechtstreeks aan het kind te betalen in plaats van aan ouder B.

Partneralimentatie
Partneralimentatie is een bijdrage die partner X aan partner Y moet betalen. Deze bijdrage ziet op het levensonderhoud van partner Y als partner Y zelf niet genoeg inkomen heeft om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien. Deze bijdrage, de partneralimentatie, is dan ook alleen bedoeld voor partner Y en niet voor kinderen, familieleden of vrienden.

 

2. Waarom moet ik eigenlijk alimentatie betalen?

Kinderalimentatie
Elke ouder is financieel verantwoordelijk voor zijn/haar kind. Dat blijft u ook nadat u en de andere ouder uit elkaar gaan. Ook bent/blijft u financieel verantwoordelijk als u uw kind helemaal niet of nauwelijks ziet (uitzonderingen daargelaten). Nadat u en de andere ouder uit elkaar gaan, moet u met de andere ouder afspraken maken over de zorg-/omgangsregeling van uw kind. Ook dient u afspraken te maken over de kosten van uw kind.

Partneralimentatie
De reden voor partneralimentatie is de lotsverbondenheid die ontstaat door het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Die lotsverbondenheid werkt door na het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Simpel gezegd komt het er op neer dat u na uw huwelijk/geregistreerd partnerschap zo veel mogelijk op dezelfde manier moet kunnen voortleven, met hetzelfde inkomen. Dat betekent dus vaak dat wanneer uw ex-partner meer verdient dan u, hij/zij aan u alimentatie moet betalen en dat wanneer u meer verdient dan uw ex-partner u alimentatie aan hem/haar moet betalen.

 

3. Wanneer moet ik alimentatie betalen?

Kinderalimentatie
U betaalt in principe kinderalimentatie na een echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of de verbreking van uw relatie.

Partneralimentatie
U betaalt in principe partneralimentatie na een echtscheiding of een beëindiging geregistreerd partnerschap.

Uiteraard is het alleen mogelijk om alimentatie te betalen als u daarvoor genoeg draagkracht heeft. In deel 2 van deze blog kom ik daar op terug.

 

4. Moet ik alimentatie betalen als mijn man/vrouw/partner vreemd gaat?

Kinderalimentatie
Het antwoord is in alle gevallen ja. De kinderalimentatie is, zoals hierboven uitgelegd, bedoeld voor uw kind en dit heeft dan ook niets te maken met het vreemdgaan van uw man/vrouw/partner.

Partneralimentatie
Het antwoord op de vraag is vrijwel altijd ja. De reden van de scheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap is niet relevant voor het al dan niet moeten betalen van partneralimentatie. Er zijn hier echter wel uitzonderingen dat grievend gedrag toch een rol speelt bij de partneralimentatie. Uw ex-partner moet het dan wel heel erg bont hebben gemaakt.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Lees dan deel 2 van deze blog of neem contact met mij op. U kunt mij bereiken via de gegevens aan de linkerzijde van deze pagina.

 

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.