15 maart 2015

Nieuwe Cookiewet in werking

Door Gilyan Parker

Op 11 maart 2015 is de nieuwe Cookiewet in werking getreden. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de oude Cookiewet, is dat niet langer voor alle cookies die een website gebruikt toestemming gevraagd moet worden.

Cookies die alleen gebruikt worden voor analyse-doeleinden en dus niet privacy-gevoelig zijn, mogen nu ook zonder goedkeuring of waarschuwing gebruikt worden.

Wat is een cookie

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites plaatsen op de computer, mobiele telefoon of tablet van bezoekers, waar deze worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek van de website herkent de server de betreffende computer, waardoor bijgehouden wordt wat de gebruiker in het verleden heeft gedaan. Voor analytische cookies die uitsluitend bezoekers-statistieken bijhouden, hoeft dus niet langer toestemming aan de bezoeker te worden gevraagd. Dit geldt ook voor functionele cookies, die nodig zijn nodig om een dienst of webshop goed te laten functioneren, zoals bestanden die bijhouden wat er in een winkelmandje van een webshop zit.

Nog wel toestemming vereist voor cookies die inbreuk maken op privacy

Voor cookies die privacy-gevoelig zijn, moet nog wel toestemming worden gevraagd. Het gaat dan met name om zg. tracking-cookies, bestandjes die individueel surfgedrag van computergebruikers bijhouden. Deze worden met name gebruikt voor reclame-doeleinden. Zo kunnen met tracking-cookies gepersonaliseerde advertenties worden in webbrowsers worden geplaatst. Voor de duidelijkheid: het gaat dus niet (alleen) om bestanden die persoonlijke gegevens (e-mailadres, telefoonnummer, e.d.) opslaan.

De wijze van toestemming geven

Volgens de oude wet, moesten website die gebruiken maken van cookies een muur / cookie-wall optrekken: voordat toegang tot de website gekregen kon worden, moest een apart cookie-venster worden weggeklikt door op ‘akkoord met de cookies’ te klikken. Dit hoeft niet meer. Directe toegang tot de website is met de nieuwe Cookiewet ook toegestaan. Het is wel vereist dat websites het gebruik van tracking-cookies nadrukkelijk vermelden, maar het doorsurfen op de website geldt als de toestemming van de gebruiker voor het plaatsen van cookies. Er bestaan vele tientallen verschillende cookies. Omdat de cookiewet in algemene bewoordingen is gesteld, is het niet altijd meteen duidelijk of voor het gebruik van een bepaalde cookie nu wel of niet vooraf toestemming gevraagd moet worden. Omdat het Ministerie heeft aangekondigd de Cookiewet nadrukkelijk te zullen gaan handhaven en voor overtredingen boetes tot € 45.000,- kunnen worden opgelegd, is het zeer belangrijk hier goed naar te kijken. De advocaten van GMW helpen u graag. Dit artikel is geschreven door de advocaten Christiaan Mensink en Paul Visser.

Gilyan Parker