7 februari 2007

Nieuwe prioriteiten financieël strafrecht

Door Gilyan Parker

Het ministerie van Financiën heeft een prioritering aangebracht in zijn wetgevingsprogramma voor 2007/2008.

Zo staan onder meer wetsvoorstellen die verband houden met de op 1 januari 2007 in werking getreden Wet op het financieel toezicht boven aan de agenda. Dat geldt ook voor de wetsvoorstellen die verband houden met de implementatie van Europese regelgeving, in het bijzonder van de zogenoemde MiFID-richtlijn (2004/39/EG) en de derde richtlijn witwassen (2005/60/EG).

De MiFID-richtlijn heeft tot doel een ge?ntegreerde financiële markt tot stand te brengen waarop beleggers voldoende bescherming krijgen en de integriteit van de markt als geheel gewaarborgd is. Dat vereist nieuwe regelgeving die geldt voor àlle beleggingsondernemingen ongeacht in welke EU-lidstaat zij een vergunning hebben verkregen. Bedoelde regelgeving regelt ook de werking van gereglementeerde markten en andere handelssystemen.

Voor financiële dienstverleners kan het relevant zijn gebruik te maken van de consultatieronde die het ministerie van Financiën voorafgaand aan de behandeling van het wetsvoorstel in de ministerraad houdt.

De voorgestelde wijziging van de Wet identificatie dienstverlening (Wid) strekt tot implementatie van de derde richtlijn witwassen. Die richtlijn gaat vooral over het ken-uw-klant beginsel (customer due diligence) en transactiemonitoring. Gelijktijdig met dit wetsvoorstel wordt een wetsvoorstel opgesteld waarmee de Wid en de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT) samengevoegd worden tot één anti-witwaswet, met als beoogde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2008.

Gilyan Parker