13 januari 2013

Nieuwe regelgeving en GMW Advocaten

Door Gilyan Parker

In het artikel 'De advocaat als houtvester in het woud van regels' in de rubriek 'Bedrijfsprofiel' van Business Haaglanden, doet Arthur de Groot (partner van GMW Advocaten) uit de doeken wat GMW Advocaten kan betekenen voor de ondernemer die de overheid op zijn pad vindt.

Hij doet dit aan de hand van de nieuwe Aanbestedingswet en de op handen zijnde nieuwe Wet Openbaarheid van Bestuur.

Gilyan Parker