3 juli 2011

Nieuwe regels/griffierechten voor kantonzaken

Door Gilyan Parker

Per 1 juli 2011 is de bevoegdheid van de kantonrechter sterk verruimd.

Christiaan Mensink schreef daar al uitgebreider over in zijn weblog.

Konden tot 1 juli 2011 alleen zaken tot een belang van € 5.000 aan de kantonrechter worden voorgelegd, per 1 juli 2011 geldt een grens van € 25.000. Andere wijzigingen zoals de bevoegdheid van de kantonrechter bij zaken met betrekking tot consumentenkrediet – leningen, koop op afbetaling, enz. tot € 40.000,=, zijn ook per die datum doorgevoerd. Ik verwijs kortheidshave naar de eerdergenoemde weblog.

De griffierechten voor de kantonzaken zijn ook per 1 juli 2011 aangepast. De wetgever heeft drie categorieën onderscheiden. Die categorieën lopen van € 0,- tot € 500,-, van € 500,- tot € 12.500,- en van € 12.500 tot  € 25.000,-. Rechtspersonen betalen binnen die tranches respectievelijk € 106,- (categorie I), € 426,- (categorie II) en € 851,-. Voor natuurlijk personen gelden lagere bedragen te weten € 71,- (categorie I), € 202,- (categorie II) en € 426,- (categorie III). Voor alle categorieën geldt voor on- en minvermogendende eenzelfde griffierecht van € 71,-.

Indien de inleidende dagvaarding door de deurwaarder is uitgebracht voor 1 juli 2011 gelden de ‘oude’ griffierechten.

In vergelijking tot de huidige tarieven van de rechtbank sector civiel zijn de tarieven van de kantonrechter voor de vorderingen van € 5.000,- tot € 25.000,- lager. Bovendien betalen gedaagden vanaf 1 juli a.s. in kantonzaken tot € 25.000,- geen griffierecht en nu wel. Zo ben je al met al, in vergelijking met de griffiegelden van voor 1 juli 2011,  ‘voordeliger’ uit als je gaat procederen!

Gilyan Parker