28 maart 2013

Nieuwe rekenmethodiek kinderalimentatie (2)

Door Gilyan Parker

In vervolg op mijn eerdere weblog over de nieuwe richtlijnen kinderalimentatie (zie onderaan) informeer ik u hierover in deze weblog nader, omdat inmiddels meer bekend is over het overgangsrecht.

Ik wil niet zeggen dat heel Nederland op zijn kop staat als gevolg van de nieuwe regels, omdat menigeen niets met kinderalimentatie van doen heeft, maar in alimentatieland heerst er wel degelijk veel reuring. Voor degenen onder u die kinderalimentatie ontvangen of betalen, zijn de nieuwe Trema richtlijnen zeker breaking news. De verschillen in uitkomst tussen het oude en het nieuwe rekensysteem kunnen buitengewoon groot zijn. Een herberekening is dan ook op zijn plaats. De richtlijnen gaan namelijk niet alleen gelden voor ‘nieuwe gevallen’ maar ook voor ‘oude gevallen’.

Nieuwe gevallen

Uit het Trema rapport volgt dat voor kinderalimentaties die ingaan ná 1 april 2013 de nieuwe regelgeving geldt. Dat betekent dat in gevallen waarin nog geen kinderalimentatie is vastgesteld, deze berekend moet worden op basis van de nieuwe regels.

Oude gevallen

Ook lopende kinderalimentaties kunnen mogelijk een wijziging ondergaan. Kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van de inkomsten en lasten van de ouders op dat moment. Een eenmaal vastgestelde kinderalimentatie kan gewijzigd worden als sprake is van een wijziging van omstandigheden in de financiële positie van één van de ouders. De wijziging van de Trema richtlijnen an sich is niet een zodanige wijziging van omstandigheden die een herberekening van de kinderalimentatie rechtvaardigt. Er kan natuurlijk wel sprake zijn van andere omstandigheden die zijn gewijzigd sinds de vaststelling van de kinderalimentatie. Eén van de ouders heeft bijvoorbeeld een nieuwe gezinssituatie of een aanzienlijk hoger inkomen. Als dat het geval is, is een herberekening op die grond geïndiceerd en zal de nieuw vast te stellen kinderalimentatie worden berekend op basis van de nieuwe rekenregels. Zeker als reeds jaren geleden kinderalimentatie is vastgesteld, zal al snel sprake zijn van een wijziging van omstandigheden. Op die manier kan ook een ‘oude’ kinderalimentatie onderworpen worden aan de nieuwe regels.

Ontwikkelingen

Er is nog geen rechtspraak voorhanden over de nieuwe richtlijnen. In de literatuur zijn al vele vragen opgeworpen. Zo zal de omvang van de zorgkorting – die in de plaats treedt van het bedrag ad € 5,– per dag per kind aan omgangskosten – onderwerp van discussie zijn de komende maanden. De aanvaardbaarheidstoets is een novum, waarvan nog niet bekend is hoe de rechterlijke macht daar mee om zal gaan. Het is afwachten. Ik zal u via mijn weblogs op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Mocht u een herberekening wensen op basis van de nieuwe richtlijnen, neem dan gerust contact met mij op.

Mijn eerdere weblog over dit onderwerp vindt u hier.

Voor meer informatie over kinderen en echtsdcheiding klikt u hier.

Gilyan Parker