24 juni 2011

Nieuwe wet aanpassing gemeenschap van goederen (deel 1)

Door Gilyan Parker

Is de algehele gemeenschap van goederen verleden tijd?

Op 1 januari 2012 treedt de Wet aanpassing gemeenschap van goederen, na een lange politieke strijd, in werking.

Huidig recht

Koppels die in het huwelijksbootje stappen zonder het maken van huwelijkse voorwaarden zijn automatisch in gemeenschap van goederen gehuwd. Alle goederen en schulden vallen in deze gemeenschap, waarin de beide echtgenoten voor de helft gerechtigd zijn, inclusief het voorhuwelijkse vermogen en schenkingen en erfenissen die niet onder uitsluitingsclausule (zie Echtscheiding en uitsluitingsclausules: deel I  Erfenissen en Uitsluitingsclausule: deel II Schenkingen) zijn verkregen. Nederland neemt daarmee een unieke positie in de wereld in. In Duitsland bijvoorbeeld is het wettelijk stelsel de ‘Zugewinnungsgemaynschaft’ en in Frankrijk de ‘Communauté réduite aux acquêts’. Dit zijn in de hoofdlijn beperkte gemeenschappen waarin alleen dat vermogen gemeenschappelijk is dat partijen tijdens het huwelijk gezamenlijk hebben vergaard.

Oorspronkelijk wetsvoorstel

Onder andere om meer in de pas te lopen met de ons omringende landen is destijds het wetsvoorstel ingediend. Daarin werd een beperkte gemeenschap voorgesteld waarin het voorhuwelijkse vermogen en de erfenissen en schenkingen uitgesloten werden van de gemeenschap van goederen. Men is daar op teruggekomen, waardoor het oorspronkelijke wetsvoorstel behoorlijk is uitgekleed.

Toekomstig recht

De gemeenschap van goederen blijft derhalve volledig in tact met ingang van 1 januari 2012. De omvang wijzigt niet, behoudens een aantal details.

Wat wijzigt er dan wel?
De twee meest in het oog springende wijzigingen zijn:
1. de vervroeging van de peildatum voor de samenstelling van de gemeenschap;
2. de wijziging van de omvang van vergoedingsrechten.

Op het eerste gezicht lijkt er niet veel te gaan veranderen, maar de gevolgen voor de echtscheidingspraktijk kunnen toch ingrijpend zijn. In de volgende weblogs zal ik hier nader op ingaan.

Echtparen die op of na 1 januari 2012 een verzoekschrift tot echtscheiding indienen, vallen onder de nieuwe wetgeving. Voor echtparen die voor 1 januari 2012 een echtscheidingsverzoek hebben ingediend verandert er in principe niets, maar wie weet wat de rechtspraak voor hen nog in petto heeft. Mocht u vragen hebben over de gewijzigde wetgeving, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

N.B.: zie voor de vervolgstukken op deze weblog deel 2 en deel 3.

Gilyan Parker