16 maart 2009

Nieuwe Wet Bevordering Voortgezet Ouderschap

Door Antoine de Werd

Met ingang van 1 maart 2009 is de Wet Bevordering Voortgezet Ouderschap Zorgvuldige Scheiding in werking getreden. Dit heeft tot gevolg dat de flitsscheiding niet langer mogelijk is en dat een ouderschapsplan verplicht wordt gesteld.

Flitsscheiding

Een flitsscheiding is niet meer mogelijk. De flitsscheiding was de procedure waarbij het huwelijk werd omgezet naar een geregistreerd partnerschap en het geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van de Rechtbank kon worden ontbonden. Het nadeel van de flitsscheiding was dat deze niet erkend werd in veel buitenlanden, waardoor men in een ander land nog als getrouwd werd gezien. Een ander nadeel was dat het idee dat er wellicht minder zorgvuldig met de belangen van de kinderen werd omgegaan, omdat er makkelijker kon worden gescheiden. Vandaar dat de overheid deze procedure heeft afgeschaft.

Ouderschapsplan

Voor stellen die uit elkaar gaan en minderjarige kinderen hebben, wordt nu een extra eis gesteld. Sinds 1 maart 2009 moet er een ouderschapsplan worden opgesteld in de navolgende gevallen:
1. wanneer er een verzoek aan de Rechtbank wordt ingediend tot echtscheiding door ouders van minderjarige kinderen;
2. wanneer er een verzoek aan de Rechtbank wordt gedaan tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap door ouders van minderjarige kinderen;
3. in het geval samenwonenden die samen het ouderlijk gezag over minderjarige kinderen hebben, uit elkaar gaan.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval de volgende drie onderwerpen geregeld zijn:
1. de zorgverdeling;
2. de informatieverschaffing;
3. de kostendeling.

Dit betekent dus dat bij ieder verzoek aan de rechter door ouders van minderjarige kinderen een ouderschapsplan moet worden meegestuurd. Lukt het niet om in onderling overleg zo’n plan op te stellen, dan zal de rechter u waarschijnlijk verwijzen naar een bemiddelaar om deze afspraken te maken. Voor de samenwonenden is er geen controle. Slechts in het geval één van de ouders een beslissing wil van de rechter over de kinderen, zal een ouderschapsplan gecontroleerd worden.

GMW Advocaten kan u uiteraard behulpzaam zijn bij het opstellen van een ouderschapsplan.

Antoine de Werd

Antoine de Werd

Advocaat en mediator/partner

Antoine de Werd, één van de grondleggers van GMW advocaten, is gespecialiseerd in het familierecht.