13 juli 2010

Nintendo wint strijd tegen modchips

Door Gilyan Parker

In een procedure tussen Nintendo en een aantal aanbieders (webwinkels) van modchips en flashcards waarmee de kopieerbeveiliging van de Nintendo DS kon worden omzeild, oordeelde de rechtbank Den Haag dat het aanbieden daarvan illegaal is.

Het geschil

Nintendo wilde door deze procedure aan einde maken aan het op de markt brengen van modchips en flashcards die het mogelijk maken om op de Nintendo DS andere programma`s dan de door Nintendo uitgegeven computerspellen uit te voeren, waaronder kopieën van de computerspellen van Nintendo die zonder toestemming van Nintendo zijn gemaakt.

De vordering

Nintendo vorderde in deze procedure een verbod op de verkoop van modchips en flashcards en tevens een verbod op kant en klare Nintendo’s met daarin al de modschips en flashcards aangebracht.

Aan haar vorderingen legde Nintendo ten grondslag dat de verkoop van modchips/flashcards in strijd is met het verbod op het omzeilen van een kopieerbeveiliging. Dit verbod staat in artikel 29 van de Auteurswet. Het houdt in dat het verboden is om een kopieerbeveiliging te omzeilen. Voorwaarde is wel dat de beveiliging doeltreffend moet zijn. Daarvan is bijvoorbeeld geen sprake als het gaat om een beveiliging die geen bijzondere inspanning vergt om te doorbreken of indien de “beveiliging” slechts de mededeling inhoudt dat de software niet mag worden “gekraakt”.

De rechtbank oordeelde dat de kopieerbeveiliging van Nintendo doeltreffend is omdat een spel niet zonder beveiligingscode kan worden gespeeld en doordat de spellen op geheugenkaarten staan die door hun vorm alleen in de DS zelf passen.

Verder overwoog de rechtbank dat de modchips/flashcards uitsluitend konden worden gebruikt voor de omzeiling van de kopieerbeveiliging van Nintendo. Was dat anders geweest, bijvoorbeeld doordat modchips/flashcards ook in andere producten legaal zouden kunnen worden toegepast, dan zou dit kunnen betekenen dat de handel in de modchips/flashcards niet zou kunnen worden beperkt.

Het argument van gedaagden dat met de modchips/flashcards  gebruikers van de Nintendo DS in staat zijn om spellen van anderen te kunnen spelen, achtte de rechtbank onvoldoende bewezen.

De uitspraak

De rechtbank gaf Nintendo gelijk en verbood gedaagden nog langer modchips/flashcards te verkopen. Ook het ombouwen van Nintendo`s werd verboden.

Het vonnis van de rechtbank Den Haag van 21 juli 2010 vindt u hier.

Gilyan Parker