4 augustus 2009

Nu ook inning partneralimentatie door LBIO

Door Gilyan Parker

De inning van alimentatie leidt geregeld tot problemen.

Voor problemen rondom de incassering van kinderalimentatie bestaat reeds jaren een voorziening in de vorm van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

Dit bij wet aangewezen orgaan is ingesteld om inning van kinderalimentatie in goede, althans betere, banen te leiden. Tot vorige week was echter niet voorzien in een dergelijke steun bij de inning van partneralimentatie. Bij een achterstand in partneralimentatie diende een deurwaarder te worden ingeschakeld, met alle kosten van dien. Per 1 augustus is hier verandering in gekomen.

Op 30 juni 2009 heeft de Eerste Kamer, met het aannemen van het wetsvoorstel ‘Inning van partneralimentatie door het LBIO’, het takenpakket van het LBIO namelijk aanzienlijk verruimd. Hierdoor is het per 1 augustus 2009 ook mogelijk geworden om de inning van partneralimentatie uit handen te geven aan het LBIO. De voorwaarden voor het uit handen geven van de inning aan het LBIO zijn dezelfde als die al langer golden ten aanzien van de inning van kinderalimentatie:

  • de te betalen alimentatie dient door de rechter te zijn vastgesteld;
  • er dient sprake te zijn van minimaal één maand achterstand;
  • de betalingsachterstand dient minimaal € 10,- te bedragen;
  • en het verzoek tot inning dient te zien op een achterstand die niet ouder is dan 6 maanden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de advocaten van de sectie Familierecht.

Gilyan Parker