21 februari 2012

Ondernemers opgelet! Rekening-courant schuld en echtscheiding

Door Gilyan Parker

De rekening-courant schuld van de ondernemer aan zijn onderneming kan in een echtscheiding voor veel trammelant zorgen.

De schuld kan een alimentatieberekening behoorlijk compliceren, maar ook discussie opleveren bij het verdelen en/of verrekenen van vermogen.

Alimentatie

De behoefte van de alimentatiegerechtigde aan partneralimentatie wordt vastgesteld conform de welstand van de echtgenoten tijdens het huwelijk. Voor de welstand kunnen de opnames van de ondernemer via de rekening-courant verhouding met zijn onderneming, mede bepalend zijn. Veel ondernemers onttrekken geld aan hun onderneming, simpelweg om daarmee kosten van de huishouding te voldoen en/of investeringen. De echtgenoten leefden derhalve niet enkel van het salaris van de ondernemer, maar ook van de opnames via de rekening-courant. Moet hier rekening mee worden gehouden bij de bepaling van de behoefte van de alimentatiegerechtigde? Dat is sterk afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval, met name de besteding van de opnames.
Ook voor de bepaling van de draagkracht van de alimentatieplichtige ondernemer is niet enkel zijn salaris van belang. Tot diens inkomen kunnen ook opnames uit de onderneming worden gerekend. Sommige rechters oordelen dat de ondernemer geacht kan worden opnames te blijven doen uit de onderneming (mits de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt), maar anderen menen dat de ondernemer daarmee enkel een schuld opbouwt bij de onderneming die uiteindelijk afgelost moet worden. In deze visie worden de opnames via de rekening-courant verhouding met de onderneming dus niet tot het inkomen van de ondernemer gerekend.

Gemeenschap van goederen

Niet alleen de waarde van de onderneming valt in de gemeenschap van goederen, ook de schuld van de ondernemer aan zijn onderneming. In het totale batige saldo hiervan zijn de echtgenoten, ieder voor de helft, gerechtigd. Een negatief saldo komt voor rekening van beide partijen, ook weer ieder voor de helft.

Huwelijkse voorwaarden

Op grond van huwelijkse voorwaarden kan het zo zijn dat de ondernemer gehouden is een deel van de waarde van onderneming te verrekenen met zijn echtgenote. Kan hij dan eveneens de rekening-courant schuld verrekenen? Hierover zijn de meningen verdeeld. Het periodiek verrekenbeding ziet enkel op verrekening van inkomen. Schulden en verliezen hoeven dus niet verrekend te worden. Op grond van dit beding wordt enkel inkomen of vermogen dat daarmee is verkregen, verrekend. De ondernemer zou derhalve zijn schuld aan de onderneming niet kunnen verrekenen met zijn echtgenote. Dat kan als onredelijk worden beschouwd, omdat de echtgenote van de ondernemer dan wel deelt in de winst, maar niet in de schuld, terwijl met de opnames mogelijk ook vakanties zijn bekostigd etc ten behoeve van de alimentatiegerechtigde. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken.

Vragen? Neem gerust contact met mij op!

Gilyan Parker