27 januari 2009

Onderwijsregels op de helling

Door Gilyan Parker

De beste manier om iets te leren, is er les in te geven. Het is een mooi adagium. Het is ook waar.

Recent is in parlementair onderzoek de kwaliteit van het onderwijs gefileerd. De kwaliteit van de regelgeving die dat zou moeten faciliteren, is geen direct onderwerp van onderzoek geweest, al zijn er signalen dat het ministerie van OCW de wildgroei aan regels terecht wil snoeien en stroomlijnen. De eerste stappen zijn ook gezet. Gelet op het adagium is het hoog tijd voor de staatssecretarissen les in wetgevingsleer te gaan geven.

Kerstboom aan regels

In mijn opinieartikel in het NRC Handelsblad van 29 januari 2009 haal ik een uitzonderlijk voorbeeld van ongelukkige invulling van onderwijswetgeving aan. Minder opvallend “ongeluk” is aan te treffen in de kerstboom aan lagere regelgeving met vaak overlap in regels. Of juist witte vlekken. Witte vlekken die niet een politieke snoeischaar verlangen, maar de scherpe pen van de wetgevingsjurist.

Onvoorzien en onvindbaar

Europa stelt aan regelgeving de eisen van accessibility en forseeability. Kortom wetten en regels mogen belanghebbenden vooral niet verrassen, laat staan overvallen. Bovendien moeten wetsteksten, bij voorkeur met uitleg of toelichting, goed te vinden zijn. Bijvoorbeeld vrij toegankelijk op internet. Dat laatste blijkt een ideaal medium en de Nederlandse overheid maakt er dan ook goed gebruik van. Niet alleen voor de publicatie, maar ook steeds meer voor de consultatie van een grotere groep belanghebbenden bij het ontwerpen van nieuwe regels en aanpassingen van bestaande wetten.

Transparante consultatie

Juist een meer openbare, transparante consultatie bij het opstellen van nieuwe wetgeving verdient een bredere aanhang. Niet alleen om draagvlak te creëren, ook de legitimiteit en kenbaarheid varen er wel bij. Bovendien kunnen de checks and balances die de trias politica invullen een steviger fundament krijgen. Juist regulering van maatschappelijk complexe onderwerpen, waaronder integratie en veiligheid, maakt dan geen valse start. De wetgever is daarbij aan zet.

Gilyan Parker