15 september 2008

Ontslag op staande voet wegens pesten

Door Gilyan Parker

De Haarlemse Kantonrechter heeft op 26 maart 2008 bepaald dat het treiteren van een collega terecht heeft geleid tot het ontslag op staande voet van een 39-jarige voorman van een transportbedrijf.

 

Een aanwezige werknemer filmde het incident en plaatste het op de internetsite You Tube. Nadat de werkgever de beelden ontdekte, ontsloeg hij de pestende voorman, die meende dat het om “normaal gedrag tussen de collega’s” ging.

In het filmpje was te zien hoe de voorman met een vorkheftruck een stoel optilde waarop de homosexuele collega zat. De voorman maakte daarbij stotende bewegingen met zijn onderlichaam en bewoog zijn hand voor zijn kruis om vervolgens nog de opmerking te maken: “dit is toch heel normaal voor jou?”. In een ander filmpje werd getoond hoe deze voorman dezelfde collega hevig liet schrikken door een schreeuw.

De Kantonrechter oordeelde dat de voorman met zijn herhaalde getreiter, dat was gericht op de sexuele geaardheid van zijn collega, een cao-bepaling had overtreden. Volgens de bepaling was herhaling van discriminatoir gedrag en sexuele intimidatie een dringende reden voor ontslag. Daarnaast had de voorman een veiligheidsvoorschrift overtreden, dat inhield dat het werknemers niet was toegestaan met een vorkheftruck in de buurt van collega’s te rijden. Het gegeven ontslag op staande voet bleef daarom in stand. De uitspraak van de Kantonrechter Haarlem vindt u hier.

Aan de werkgever is het om de sfeer binnen een bedrijf goed te houden. Zij moet als “goed werkgever” daarvoor zorgdragen. Een werkgever dient pestgedrag te herkennen en aan te pakken. Zij kan daartoe, in aansluiting op de relevante bepalingen uit de toepasselijke cao (voor zover daar sprake van is) een gedragscode opstellen waaraan medewerkers zich dienen te houden.

Gilyan Parker