27 juni 2013

Ontslag van de onvindbare werknemer

Door Gilyan Parker

Wat doe je als je werknemer ziek en zoek is?

De zomer staat weer voor de deur en deze periode leidt onherroepelijk tot het vertrek van werknemers naar zonnige oorden gevolgd door werknemers die niet op tijd terugkeren op het werk. In deze zaak ging het zelfs om een werknemer die niet alleen op de afgesproken dag zich niet weer voor het werk meldde, maar totaal onvindbaar bleek te zijn.

Casus

De werknemer in kwestie was al enige tijd arbeidsongeschikt toen zij toestemming vroeg en kreeg om een maand op vakantie te gaan. Na afloop van de maand verschijnt de werknemer niet op het werk. Pas een dag later meldt zij zich per sms ziek. Vervolgens verstrijken er weer twee dagen en dan laat de werknemer weten dat zij te ziek is om naar Nederland terug te reizen. Zij bewijst deze stelling door een medische verklaring bij te voegen. De werknemer laat dan weten dat zij twee weken later zal terugkeren. Vanaf dat moment hoort werkgever niets meer van de zijde van werknemer.

Contact zoeken

Zoals het hoort, heeft de werkgever intussen niet stil gezeten. De werkgever doet er alles aan om in contact te treden met de werknemer. Er wordt vergeefs gebeld en er worden meerdere berichten per email en aan het adres van werknemer gestuurd. Werknemer reageert nergens op. Na twee weken besluit werkgever tot stopzetting van het loon. Over het algemeen is dit een middel dat werknemers tot actie aanzet. Ook de loonstopzetting leidt echter niet tot contact en een maand later besluit de werkgever een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden.

De kantonrechter in Amsterdam moest beoordelen of de arbeidsovereenkomst ontbonden kon worden. Nu werknemer niet verschenen was, moest de kantonrechter eerst de vraag beantwoorden of werknemer behoorlijk was opgeroepen of dat werknemer opnieuw door de griffier diende te worden opgeroepen en eerst na de voortgezette behandeling inhoudelijk op het verzoek van werkgever zou kunnen worden beslist.

Oproep

De kantonrechter zet uiteen welke wettelijke stappen er concreet genomen moeten worden. Allereerst dient de werknemer per aangetekende brief door de griffier te worden opgeroepen om te verschijnen. De oproep wordt onmiddellijk opnieuw verzonden per gewone post als de brief niet blijkt te zijn aangenomen terwijl het adres wel goed is. Als het adres niet goed is, dan wordt de oproep opnieuw aangetekend verstuurd naar het juiste adres. Een uittreksel uit het bevolkingsregister moet worden opgevraagd als de werknemer dan niet op de zitting verschijnt. Opnieuw stuurt de griffier dan een nieuwe oproep naar het adres dat op het uittreksel staat. Deze oproep kan ook door een deurwaarder betekend worden als de werkgever dat zou willen. Komt de werknemer ook dan niet, dan moet de kantonrechter een nieuwe zittingsdatum vaststellen. Als de werknemer per brief niet te bereiken is, moet de griffier een openbare oproep doen door middel van een advertentie in een dagblad.

Hoor en wederhoor

Kort en goed, het beginsel van hoor en wederhoor mag niet geschonden worden. In de onderhavige zaak was er niet exact conform de stappen gehandeld. Niet alleen stond niet vast dat werknemer zelf getekend had voor ontvangst van de aangetekende brief, verder had niet de griffier maar de werkgever een oproep in een dagblad geplaatst. De kantonrechter kon niet met zekerheid vaststellen dat de oproep de werknemer had bereikt en dat bracht mee dat er opnieuw een oproep in de krant moest worden geplaatst, met datum en tijd van de zitting en de mededeling dat een kopie van de oproep kon worden afgehaald op de rechtbank.

Tip: werkgevers doen er goed aan de wettelijke regels zeer nauwlettend te volgen als een werknemer tijdelijk van de aardbodem lijkt te zijn verdwenen. Een kantonrechter zal pas de arbeidsovereenkomst ontbinden indien vaststaat dat de oproep de werknemer heeft bereikt.

Gilyan Parker