16 februari 2009

Ontslagvergoeding maximaal één jaarsalaris

Door Gilyan Parker

Met ingang van 1 januari 2009 geldt de nieuwe kantonrechtersformule. Ontslag wordt voor werkgevers goedkoper.

Dit komt vooral omdat jonge, maar óók oudere werknemers die worden ontslagen minder vergoeding per gewerkt jaar krijgen. Daarnaast gaat er in nabije toekomst nog meer veranderen.

Maximaal € 75.000,-

Het kabinet heeft namelijk een wetsvoorstel ingediend waarin staat dat als een werknemer
€ 75.000,- bruto of meer per jaar verdient, de werkgever bij een (pro forma) ontbinding via de kantonrechter maximaal verplicht kan worden tot het betalen van een vergoeding ter grootte van dat jaarsalaris. Tenzij de werkgever een ernstig verwijt van het ontslag kan worden gemaakt. Dit betekent dus bovenop de wijziging van de kantonrechtersformule een verdere beperking van de hoogte van de beëindigingsvergoeding. Wanneer dit wordt ingevoerd is onduidelijk. Ook is nog niet duidelijk hoe precies moet worden berekend of iemand € 75.000,- of meer per jaar verdiend. Met bijvoorbeeld het meetellen van bonussen, een lease-auto, pensioen etc bereikt een werknemer immers eerder dat grensbedrag.

Golden parachute

Hoewel dus nog veel onduidelijkheid, toch nu al de opmerking dat het verstandig is met de komst van de wettelijke regeling rekening te houden. Het kabinet heeft namelijk aangekondigd dat straks nog wel is toegestaan om al in de arbeidsovereenkomst zelf een hogere vergoeding dan één jaarsalaris af te spreken. Zo’n ingebakken gouden handdruk of “golden parachute” geeft de veel verdienende werknemer bij ontslag dus wel recht op een hogere vergoeding dan maximaal één jaarsalaris.

Wordt het wel wet?

Het wetsvoorstel is zeer kritisch ontvangen door adviesorganen van de regering, zoals de Raad van State. Wat bijvoorbeeld te denken van de situatie dat twee werknemers van 55 jaar oud, die 15 jaar in dienst zijn en vanwege een reorganisatie worden ontslagen? De ene werknemer die € 74.000,- per jaar verdient krijgt op grond van de kantonrechtersformule een vergoeding van zo’n € 125.000,- . Voor zijn collega die € 76.000,- verdient, geldt het wetsvoorstel en dus een bedrag van € 76.000,- als ontbindingsvergoeding. Een rechtvaardiging voor dit verschil lijkt niet te bestaan. Het woord is nu aan de Tweede Kamer. Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot deze wet

Gilyan Parker