23 augustus 2012

Oost west, thuis best voor NL-expats in echtscheiding?

Door Gilyan Parker

Veel in het buitenland wonende Nederlandse expats geven er de voorkeur aan hun echtscheiding in Nederland af te handelen.

In mijn praktijk wordt elke dag – soms pijnlijk – duidelijk dat zij zich onvoldoende realiseren dat bij onenigheid niet alle aspecten van de echtscheiding aan de Nederlandse rechter kunnen worden voorgelegd, en dat de echtscheiding niet altijd volledig conform Nederlands recht kan worden afgewikkeld.

Financiën

De financiële kant van de echtscheiding kan in Nederland worden afgehandeld. Denk daarbij aan bijvoorbeeld kinderalimentatie en partneralimentatie.

Nu de alimentatiegerechtigde echtgenoot en de kinderen in het buitenland wonen is het recht van dat land van toepassing op de partneralimentatie en de kinderalimentatie. Conform dat recht wordt derhalve vastgesteld hoeveel de alimentatieplichtige echtgenoot gehouden is bij te dragen in de kosten van de kinderen en de kosten van de alimentatiegerechtigde echtgenoot. Daar zijn de meeste Nederlanders niet op bedacht.

Kinderen

Nu de kinderen niet in Nederland wonen, is de Nederlandse rechter niet bevoegd om voorzieningen voor hen te treffen. Denk daarbij aan het vaststellen van de woonplaats van de kinderen en de omgangsregeling met de niet-verzorgende ouder. Indien echtgenoten hierover geen overeenstemming kunnen bereiken, zullen zij deze geschilpunten aan de rechter in het land waar zij wonen moeten voorleggen. Uitsluitend wanneer zij beiden instemmen met de bevoegdheid van de Nederlandse rechter, hoeft dit niet. Bij een slechte verhouding tussen de echtgenoten zal het echter lastig zijn om het daar samen over eens te worden.

Laat u dus goed informeren, zowel in Nederland als in het land waar u woont, wat uw rechten en plichten zijn in de beide landen.

Gilyan Parker