6 augustus 2007

Oplossing van ICT-conflicten

Door Gilyan Parker

Het tijdschrift Informatie (Sdu Uitgevers) wijdt haar uitgave van juni 2007 aan conflicten in de ICT.

De ICT sector loopt wat betreft de beslechting van geschillen voorop bij het zoeken naar alternatieven voor de gang naar de rechter. Juist ICT-projecten zijn in het bijzonder geschikt voor alternatieve geschillenbeslechting. De reden hiervan is dat partijen doorgaans met elkaar verder moeten. Daarnaast kenmerken de geschillen zich door een technische ingewikkeldheid waar de gemiddelde rechter weinig verstand van heeft. De praktijk is dat rechters veelal een ict-deskundige benoemen om de technische kant van de zaak te onderzoeken en hen daarover te informeren.

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Bij het aangaan van de contractuele relatie kunnen duidelijk opgestelde contracten een hoop problemen voorkomen. Het voornaamste is dat partijen een duidelijk beeld hebben van de inhoud van de overeenkomst. Vooraf moet duidelijk zijn wat precies is afgesproken en hoe bij het ontstaan van een geschil de vervolgprocedure is. Het verdient dan ook aanbeveling om dat vóór het sluiten van een overeenkomst tegen het licht te laten houden.

Gilyan Parker