6 oktober 2013

Overgewicht werknemer geen reden voor ontbinding

Door Gilyan Parker

Wanneer een werknemer te zwaar is en daardoor vaker ziek dan gemiddeld, geeft dit nog geen reden de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Volgens de rechter in Arnhem geldt dat ziekteverzuim voor rekening en risico van de werkgever komt.

Kleine en kwetsbare onderneming

De werknemer in deze zaak werkte sinds 2000 als logistiek medewerker in een bedrijf. Toen hij in dienst trad, woog hij meer dan 200 kg. Gedurende zijn dienstverband was hij 60 kg afgevallen, maar dit was niet voldoende voor zijn werkgever. Volgens zijn werkgever had het veelvuldig ziekteverzuim minimaal € 18.036,36 aan productieverlies tot gevolg. Daarnaast stelde de werkgever dat het frequente ziekteverzuim onevenredig groot beslag legde op bedrijfscontinuïteit doordat er constant werkzaamheden door andere werknemers moesten worden overgenomen. De werkgever benadrukte hierbij dat het ging om een kleine en kwetsbare onderneming.

Financieel verlies niet zo ingrijpend

De rechter ging niet mee in de argumenten van de werkgever. Ten eerste stelde de rechter dat geen sprake was van een kleine en kwetsbare onderneming. Integendeel, de onderneming was goed georganiseerd en beschikte over een groot aantal uitzend- en oproepkrachten die makkelijk de werkzaamheden van de werknemer konden overnemen. Daarnaast konden ook vaste distributiemedewerker desgewenst op andere afdelingen worden ingezet. Dat er € 18.036,36 aan productieverlies werd geleden was bovendien niet zo ingrijpend dat de arbeidsovereenkomst daarom zou moeten eindigen.

Conclusie

Hoewel er dus onmiskenbaar sprake kan zijn van een hoog ziekteverzuim bij een te zware werknemer, brengt dat niet mee dat een arbeidsovereenkomst gemakkelijk beëindigd kan worden. Onder meer kan belangrijk zijn om aan te kunnen tonen dat een onderneming op organisatorisch niveau aanzienlijk te lijden heeft onder het verzuim. Daarnaast dienen er ingrijpende financiële gevolgen aangetoond te kunnen worden.

Gilyan Parker