10 maart 2021

Partneralimentatie en een nieuwe relatie

Door Lise-Milou Lagerwerf

In deze blog bespreek ik aan de hand van een specifieke casus in hoeverre de verplichting om partneralimentatie te betalen eindigt wanneer de alimentatieontvanger een nieuwe relatie heeft en deze nieuwe relatie uitgaven doet voor de alimentatieontvanger.

Huwelijk of samenwonen als waren zij gehuwd

Als partijen zijn gescheiden en de ene ex-partner partneralimentatie aan de andere ex-partner betaalt, staat in artikel 1:160 BW vermeld wanneer betalingsverplichting eindigt. In het wetsartikel is opgenomen dat de verplichting om partneralimentatie te betalen eindigt wanneer de alimentatiegerechtigde opnieuw trouwt of met een nieuwe partner samenwoont als waren zij gehuwd. Het recht om alimentatie te ontvangen eindigt dus als deze partner een nieuwe relatie heeft waarmee hij of zij een gezamenlijke huishouding voert of getrouwd is.

Luxe uitgaven door nieuwe partner van de alimentatiegerechtigde

In de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 24 november 2020 (ECLI:NL:GHARL:2020:9745) heeft de alimentatieontvanger een nieuwe relatie. De nieuwe partner betaalt luxe vakanties, uitjes, etentjes en een nieuwe auto voor de alimentatiegerechtigde. Zij zijn echter niet gehuwd en wonen niet samen. Van eerder genoemde gronden uit artikel 1:160 BW waarop de betalingsverplichting eindigt, is dus geen sprake.

De alimentatiebetaler stelt in deze zaak dat zijn ex-partner niet langer behoeftig is omdat haar nieuwe partner veel luxe dingen betaalt. Hij wil af van de verplichting om partneralimentatie te betalen.

Het Hof overweegt in deze zaak dat de nieuwe relatie van de alimentatieontvanger een rol kan spelen bij het bepalen van de behoeftigheid van de alimentatieontvanger. Het kan zijn dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de alimentatieplichtige de ex-partner een (volledige) bijdrage in het levensonderhoud blijft betalen indien de alimentatieontvanger een nieuwe relatie heeft.

In deze situatie is het Hof echter van oordeel dat uitgaven van de nieuwe partner aan luxe items en vakanties voor de alimentatiegerechtigde, er niet toe leidt dat de partneralimentatieverplichting eindigt. De nieuwe partner voorziet met deze betalingen namelijk niet in de huwelijksgerelateerde behoefte van de alimentatieontvanger. De alimentatiegerechtigde profiteert weliswaar van de betalingen door haar nieuwe partner, maar de luxe traktaties zijn extra’s en komen niet in de plaats van haar huwelijksgerelateerde behoefte. De nieuwe partner betaalt namelijk niet haar rekeningen en is hiertoe ook niet verplicht. Om die reden ziet het Hof geen gronden om de betalingen van de nieuwe partner in mindering te brengen op de behoefte van de alimentatiegerechtigde.

Conclusie

Indien de alimentatieontvanger een nieuwe partner heeft waarmee hij of zij niet samenwoont en niet is gehuwd, maar deze nieuwe partner wel veel betalingen voor hem of haar verricht, leidt dit er dus niet vanzelfsprekend toe dat de verplichting om partneralimentatie te betalen eindigt of de bijdrage wordt verlaagd. De verplichting om partneralimentatie te betalen blijft dus onveranderd voortbestaan, zolang met de uitgaven niet in de huwelijksgerelateerde behoefte wordt voorzien.

Tot slot

Zit u in een vergelijkbare situatie of heeft u vragen over deze weblog? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Lise-Milou Lagerwerf

Lise-Milou Lagerwerf

Advocaat

Lise-Milou is gespecialiseerd in het familierecht. Haar focus ligt op (internationale) echtscheidingen.