21 juni 2012

Partneralimentatie op de schop?

Door Gilyan Parker

In december 2011 informeerde ik u over de volop in beweging zijnde regelgeving in alimentatieland.

Toen was er vooral reuring over de kinderalimentatie naar aanleiding van de nota die Ard van de Steur (VVD) en Jeroen Recourt (PvdA) in september 2011 aan Fred Teeven van Veiligheid en Justitie hebben aangeboden (zie mijn weblog: Alimentatie: volop in beweging!). Thans staat de partneralimentatie in de belangstelling. Ook de regelgeving op dat terrein moet veranderen vinden velen.

Wetsvoorstel partneralimentatie

PvdA, VVD en D66 dienden woensdag 20 juni 2012 een wetsvoorstel in met als doel een versobering van de partneralimentatie. Deze versobering ziet dan met name op de duur van de partneralimentatie. In het wetsvoorstel wordt de duur teruggebracht tot een maximum termijn van 5 jaar in plaats van 12 jaar zoals thans het geval is. Bij een huwelijk korter dan 3 jaar, bestaat er in het geheel geen recht op partneralimentatie.

Uitzonderingen

Op deze hoofdregel zijn twee uitzonderingen:

– als er kinderen zijn moet er tot de jongste 12 jaar is partneralimentatie worden betaald;
– als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd, zal er tot een maximum termijn van 10 jaar moeten worden betaald.

Het blijft natuurlijk voor ex-echtgenoten mogelijk andersluidende afspraken te maken, ook over de duur van de partneralimentatie. Dat gebeurt nu ook in de praktijk. Het is onder het huidige recht niet mogelijk om al voorafgaand aan het huwelijk, bijvoorbeeld bij huwelijkse voorwaarden, afspraken te maken over partneralimentatie, maar dat moet als aan het aan de indieners van het wetsvoorstel ligt wel mogelijk gaan worden. Nieuw is ook dat het wetsvoorstel voorziet in een afbouwregeling en dat geen indexatie wordt toegepast. Volgens VVD, PvdA en D66 zal deze regeling een prikkel opleveren om geleidelijk aan het arbeidsproces te gaan deelnemen, dan wel langzamerhand te komen tot een urenuitbreiding. Het wetsvoorstel behelst nog meer wijzigingen, maar het voert te ver om daar thans op in te gaan. Voor vragen kunt u met altijd bellen of mailen. 

Politiek

De achtergrond van het wetsvoorstel is bevordering van de emancipatie van de vrouw. De politieke situatie in Nederland heeft een grote invloed hebben op de al dan niet daadwerkelijke invoering van dit wetsvoorstel. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het voorstel als het Kunduz-akkoord niet doorgaat? Het laatste woord hierover is nog niet gesproken. Ook mijn beroepsvereniging, de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS) zal haar licht nog op het wetsvoorstel laten schijnen.

Gilyan Parker