31 oktober 2012

Paul Visser toetst omzeilen cookiewetgeving

Door Gilyan Parker

Sinds 5 juni 2012 moeten websites op grond van de Telecommunicatiewet bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen die het surfgedrag bijhouden.

Zij mogen deze alleen plaatsen als de bezoeker hiervoor toestemming geeft. Die toestemming wordt echter vaak niet gegeven.

Het gevolg is dat de inzichtelijkheid van het surfgedrag sterk vermindert, hetgeen voor het online marketingbureau Greenhouse Group aanleiding was een alternatieve methode – zonder cookies – te ontwikkelen. Hun methode is gebaseerd op het feit dat ‘de bezoeker’ niet bestaat. Er wordt namelijk geen data opgeslagen die te herleiden is naar de betreffende persoon. Wel kan worden gezien van welke campagne iemand komt.

BNR vroeg Paul Visser, GMW Advocaten, om deze ‘alternatieve trackmethode voor cookies’ aan de wet te toetsen. Paul Visser: ‘Het is van belang dat ‘getrackte’ data anoniem is en niet kan worden teruggeleid naar een internetgebruiker. Dat is bij de methode van Greenhouse Group het geval, zodat ik moet concluderen dat de methode niet in strijd is met de wet’.

Voor het interview klik hier, voor het betreffende artikel klik hier.

Gilyan Parker