19 april 2012

Pensioen sluitpost in internationale echtscheiding

Door Gilyan Parker

In nagenoeg alle echtscheidingen vormt de ‘verdeling’ van het ouderdomspensioen de sluitpost, zeker bij internationale echtscheidingen waar de prioriteit van echtgenoten elders ligt.

Kan ik verhuizen? Wat zijn de gevolgen daarvan? Komt mijn verblijfsvergunning door de echtscheiding te vervallen? Dat zijn onderwerpen waar scheidende partners zich primair mee bezighouden. Toch zal ook het pensioen bij de afwikkeling van de echtscheiding betrokken moeten worden.

Nederlands recht van toepassing

Op de ‘verdeling’ van het ouderdomspensioen is Nederlands recht van toepassing als Nederlands recht de huwelijksvermogensrechtelijke betrekkingen tussen de ex-echtgenoten beheerst, bijvoorbeeld op grond van het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978. De Wet Verevening Pensioenrechten is dan van toepassing. Dit betekent dat elk van de ex-echtgenoten recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk door de ander is opgebouwd. Bij een Nederlandse pensioenregeling bestaat een rechtstreeks recht op de verzekeraar. Nadat een ex-echtgenoot met pensioen gaat, keert de verzekeraar elke maand rechtstreeks aan de ander uit. Bij een buitenlandse pensioenregeling is dit niet het geval. De ex-echtgenoot die met pensioen gaat, zal zelf elke maand een bedrag moeten overmaken aan zijn of haar gewezen echtgeno(o)t(e).

Buitenlands recht van toepassing

Indien buitenlands recht van toepassing is op de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen de ex-echtgenoten, is toch de Wet Verevening Pensioenrechten van toepassing als sprake is van een Nederlandse pensioenregeling. Bij een buitenlandse pensioenregeling moet conform het toepasselijke buitenlandse recht beoordeeld worden of de ex-echtgenoten zijn gerechtigd tot elkaars ouderdomspensioen, en zo ja, op welke wijze.

Specifieke pensioenreglementen

Een aantal buitenlandse pensioenregelingen kent specifieke eigen bepalingen zowel voor het ouderdomspensioen als voor het nabestaandenpensioen. Dit kan tot complicaties leiden. Moet een werknemer van een internationale organisatie die intern ouderdomspensioen opbouwt, met als gevolg dat hij geen recht heeft op AOW, terwijl zijn ex-echtgeno(o)t(e) daartoe wel is gerechtigd, zijn volledige pensioen ‘verdelen’ of mag daarop de aanspraak van de ex-echtgeno(o)t(e) op AOW in mindering worden gebracht? Is een levenslange partneralimentatie een alternatief als enkel recht op nabestaandenpensioen bestaat voor een ex-echtgenoot wanneer deze partneralimentatie ontvangt? Nieuwsgierig? U kunt te allen tijde contact met ons opnemen.

Gilyan Parker