18 december 2014

Pensioenontslag onder de Wwz

Door Gilyan Parker

De invoering van de WWZ brengt op veel arbeidsrechtelijke gebieden (ingrijpende) veranderingen met zich mee. Zo ook voor het pensioenontslag.

Pensioenbeding

In de huidige situatie is het einde van de arbeidsovereenkomst vanwege de pensioen-(of zuiverder: aow-)gerechtigde leeftijd niet wettelijke geregeld. Een arbeidsovereenkomst kan slechts van rechtswege eindigen vanwege het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd, indien in de arbeidsovereenkomst een zogenoemd “pensioenbeding” is opgenomen. Als geen pensioenbeding is opgenomen, dan zal de werkgever het UWV om toestemming moeten vragen of ontbinding moeten verzoeken bij de rechter.

Wijziging pensioenontslag

Vanaf 1 juli 2015 wordt pensioenontslag vereenvoudigd. Op grond van de WWZ levert –kort gezegd- het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd grondslag op om de arbeidsovereenkomst eenzijdig op te zeggen. De werkgever behoeft dan geen toestemming of ontbinding meer te bewerkstelligen. Deze opzeggingsgrond kan ook later worden ingezet, dus op een moment nadat de aow-gerechtigde leeftijd is bereikt. Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst op het moment van het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd al bestond.

De aow-gerechtigde leeftijd

Deze wijziging maakt pensioenontslag dus aanzienlijk eenvoudiger. Let echter wel op in situaties waarin de arbeidsovereenkomst wél (nog) een pensioenbeding bevat en de werknemer –met instemming van de werkgever- na het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd wenst door te werken. In dat geval kan het voordeel van de gewijzigde regeling immers vrij snel teniet worden gedaan. De lopende arbeidsovereenkomst eindigt in dat geval namelijk vanwege het pensioenbeding, van rechtswege op het moment dat de werknemer de aow-gerechtigde leeftijd bereikt. De nieuwe regeling verandert daar niets aan. Indien nu vervolgens eenvoudigweg wordt doorgewerkt, ontstaat daarmee een nieuwe arbeidsovereenkomst die dus niet is aangegaan vóórdat de aow-gerechtigde leeftijd is bereikt. Op deze nieuwe arbeidsovereenkomst is de vereenvoudigde aow-opzegging daarmee niet van toepassing. De nieuwe regeling ten aanzien van het pensioenontslag wordt daarom het best benut in een situatie waarin géén pensioenbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Het is dan ook raadzaam een dergelijke beding in nieuwe arbeidsovereenkomsten achterwege te laten en voor lopende arbeidsovereenkomsten te bezien of het pensioenbeding kan worden verwijderd.

Gilyan Parker