5 mei 2009

Positieve resultaten met Collaborative Divorce

Door Antoine de Werd

Collaborative Divorce is een vorm van “Collaborative Practice”.

Het is ontworpen voor scheidende echtparen die zich ieder willen voorzien van sterke juridische bijstand, maar tegelijkertijd niet willen procederen.

Collaborative Divorce heeft de volgende kenmerken:

1. Zowel de man als de vrouw heeft een eigen advocaat;
2. Er wordt afgesproken dat de kwestie wordt opgelost zonder te procederen;
3. De partijen en hun advocaten (en eventuele andere adviseurs) zitten gezamenlijk aan tafel om een oplossing te zoeken;
4. Er wordt over en weer volledige openheid van zaken gegeven;
5. Als geen overeenstemming wordt bereikt, zullen de betrokken advocaten de belangen van hun cliënten niet in een procedure mogen behartigen;
6. Indien nodig, zullen ook experts van een andere professie, zoals financieel adviseurs of psychologen, aan de gesprekken deelnemen.

Collaborative Divorce is een relatief nieuwe vorm van alternatieve geschiloplossing. De eerste resultaten zijn positief. Als belangrijk voordeel voor de zogenoemde overlegscheiding kan worden genoemd dat de “battle of experts” wordt voorkomen. Partijen bereiken in alle openheid met elkaar een aanvaardbare oplossing. De deelname is echter niet vrijblijvend. Omdat de belangen groot zijn, gelden diverse spelregels. Zo dienen de advocaten zich terug te trekken indien de Collaborative Divorce niet tot overeenstemming leidt.

Het belangrijkste verschil met mediation is dat advocaten en eventuele andere adviseurs rechtstreeks en volledig betrokken zijn bij het gehele proces, daar waar zij bij mediation meestal op de achtergrond een rol spelen. Hierdoor kunnen partijen tijdens Collaborative Divorce sneller en zekerder belangrijke beslissingen nemen. Een ander verschil met mediation is dat de advocaten (in tegenstelling tot de onpartijdige mediator) enkel de belangen van de eigen cliënt behartigen. Vooral in situaties waarin er sprake is van ongelijkheid tussen de verschillende partijen, kan dit een voordeel zijn. Door echter als in een team te opereren, kan tegen relatief lage kosten een oplossing worden bereikt.

Wilt u weten wat GMW Advocaten op het gebied van Collaborative Divorce voor u kan betekenen? Neem dan contact op met de sectie Familierecht.

Antoine de Werd

Antoine de Werd

Advocaat en mediator/partner

Antoine de Werd, één van de grondleggers van GMW advocaten, is gespecialiseerd in het familierecht.