5 september 2019

Samenwoners, bezint eer ge begint

Door Marjet Groenleer

De wet kent allerlei wettelijke bepalingen voor getrouwde stellen die uit elkaar gaan.

Voor samenwoners is er echter niets geregeld. Dat kan aan het einde van de relatie heel wat verrassingen opleveren.

Stel u hebt €75.000 geïnvesteerd in de woning van uw partner. U bent ingetrokken bij uw partner. De woning is van hem of haar. Uw partner heeft niet het geld voor een verbouwing dus betaalt u de aannemer. Vervolgens gaat de relatie uit, wat dan? U wilt uw investering terug. Dat is toch logisch? Maar, zo logisch is dat niet.

Gehuwd

Als u gehuwd zou zijn geweest, zou u recht hebben gehad op teruggave van uw investering. Afhankelijk van het tijdstip daarvan (1 januari 2012) nominaal of vermeerderd met een stukje waardestijging. Daar is een wettelijk voorziening voor.

Ongehuwd maar gezamenlijk eigendom

Als de woning gezamenlijk eigendom van u en uw partner zou zijn geweest, had u ook uw geld teruggekregen. Voor gemeenschappelijk eigendom bestaat eveneens een wettelijke regeling indien één van de eigenaren meer heeft ingelegd dan de ander.

Ongehuwd en geen gezamenlijk eigendom

Voor uw situatie (ongehuwd en het huis is niet mede uw eigendom) is er niets geregeld in de wet. Daarom moest de Hoge Raad hier onlangs een uitspraak over doen (ECLI:NL:HR:2019:707). De conclusie is simpel: u krijgt niets. U krijgt uw inleg niet terug want er is geen wettelijke basis voor uw vergoedingsrecht.

U bent aangewezen op het algemene vermogensrecht omdat voor samenwoners geen specifieke regels zijn opgesteld. Dat maakt het moeilijk voor u om uw inleg terug te krijgen. U moet dan ingewikkelde rechtsfiguren zoals ’ongerechtvaardigde verrijking’ of ’onverschuldigde betaling’ uit de kast halen, maar het valt niet mee om daar een succesvol beroep op te doen.

Of u moet kunnen aantonen dat u en uw partner (stilzwijgend) een afspraak hadden dat u uw investering terug zou krijgen. Ook dat zal niet meevallen.

Bezint eer ge begint

Kortom: mocht u geld willen investeren in de woning van uw partner, ga dan eerst naar de notaris voor het maken van een samenlevingsovereenkomst. Daarin kunt u vastleggen dat u recht heeft op een vergoeding van uw investering wanneer u uit elkaar gaat. Heeft u een vraag dan kunt u gerust contact met mij opnemen.

Deze blog verscheen eerder in de Telegraaf. 

Marjet Groenleer