22 juni 2009

Spamverbod per 1 october geldt ook voor email nieuwsbrieven

Door Gilyan Parker

Door een wijziging in de Telecommunicatiewet wordt per 1 october 2009 ook het versturen van ongevraagde emails (spam) aan bedrijven, zonder voorafgaande toestemming van de ontvanger, verboden. Tot nu toe is enkel het versturen van spam aan natuurlijke personen verboden.

Op grond van de Telecommunicatiewet is vanaf 1 october 2009 het versturen van ongevraagde elektronische boodschappen in of vanuit Nederland niet toegestaan, tenzij de ontvanger daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Er geldt echter een uitzondering voor bedrijven die een e-mailadres van een klant hebben ontvangen bij de verkoop van een product of een dienst. Dat adres mag worden gebruikt voor het toesturen van commerciele mailings over “eigen gelijksoortige producten of diensten”. Voorwaarde is wel dat op het moment dat het bedrijf het e-mailadres krijgt, het bedrijf aan de houder van het e-mailadres een duidelijke gelegenheid geeft om op eenvoudige wijze (en zonder dat het iets kost) zich uit te schrijven, de zogeheten “opt-out” mogelijkheid.

De wijziging van de wet heeft tot gevolg dat de verzender van bijvoorbeeld een email-nieuwsbrief desgevraagd moet kunnen aantonen of er een klantrelatie is met de ontvanger of dat de ontvanger toestemming heeft gegeven tot het verzenden van de nieuwsbrief. Het is dus aan te bevelen om te zorgen voor een up-to-date klantenbestand waarin is bijgehouden welke klant toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de email-nieuwsbrief.

OPTA, de toezichthouder op de Nederlandse post- en telecommunicatiemarkt, handhaaft het verbod, al dan niet na ontvangst van klachten die via de website www.spamklacht.nl zijn ingediend. OPTA heeft vergaande bevoegdheden om op te treden tegen spammers. Zo kan OPTA bestuursdwang toepassen en een last onder dwangsom of een boete opleggen. De boetes zijn aanzienlijk en kunnen oplopen tot € 450.000,– per overtreding.

Gilyan Parker