29 januari 2013

Stalker verbannen van social media

Door Gilyan Parker

Op 4 december 2012 heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam in kort geding een unieke uitspraak gedaan.

De rechter heeft hierbij een social media verbod opgelegd. De man in kwestie moet zijn hyves, facebook en blog verwijderen en mag zich gedurende één jaar niet meer vertonen op sociale netwerken.

Cyberstalking

De maatregel werd opgelegd omdat de man zich schuldig heeft gemaakt aan digitale stalking van zijn ex-vrouw. Op de sociale netwerken betichtte de man zijn ex onder andere van kindermishandeling, nazisme en pedofilie. In een eerdere uitspraak droeg de rechter de man reeds op om deze digitale beschuldigingen te verwijderen. De man gaf hier echter geen gehoor aan en de smaad en laster duurde voort.

Social media verbod

Aangezien de man de eerdere uitspraak in de wind sloeg, is de rechter in december overgegaan tot het voormelde social media verbod. Indien de man niet vrijwillig meewerkt aan het afsluiten van de profielen dan zal het vonnis in de plaats treden van alle noodzakelijke handelingen om de online verbanning te bewerkstelligen.

Unieke juridische maatregel

Inmiddels heeft de uitspraak gezag van gewijsde nu de termijn om in hoger beroep te gaan is verstreken. Hiermee is de unieke en verstrekkende maatregel definitief. Het vonnis biedt een nieuw middel om juridisch op te treden tegen cyberpesten. De toekomst zal moeten uitwijzen of een dergelijke maatregel ook proportioneel is in het licht van onder meer het EVRM.

Gilyan Parker