25 mei 2011

Stiefouder ook onderhoudsplichtig?

Door Gilyan Parker

Het aantal samengestelde gezinnen en daarmee het aantal kinderen dat bij een stiefouder woont, is de laatste decennia enorm gestegen.

Maar hoe zit het eigenlijk met de wettelijke verplichting van die stiefouder jegens zijn stiefkind?

Naast een morele plicht, bestaat er een wettelijke plicht voor ouders om voor hun kinderen te zorgen en financieel bij te dragen in hun levensonderhoud. Niet meer dan logisch. Maar ook stiefouders kunnen een wettelijke verplichting hebben om bij te dragen in de kosten van hun stiefkind(eren) en dat is iets wat maar weinigen zich realiseren als ze in een tweede huwelijk stappen of een geregistreerd partnerschap aangaan. De gevolgen maak ik dagelijks mee in mijn praktijk.

Wanneer is een stiefouder onderhoudsplichtig?

Een stiefouder is iemand die met de biologische vader of moeder is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.  Echter, niet elke stiefouder is onderhoudsplichtig. Alleen voor een stiefkind dat onderdeel uitmaakt van zijn of haar gezin, geldt deze verplichting. Heeft een biologische ouder slechts een omgangsregeling met het kind, dan is de stiefouder dus niet onderhoudsplichtig.

De meeste kinderen gaan na het uiteenvallen van het huwelijk van hun ouders bij hun moeder wonen. In de praktijk betekent dit dus dat er veel meer stiefvaders dan stiefmoeders onderhoudsplichtig zijn voor hun stiefkinderen. Als de stiefvader zelf ook nog kinderen heeft, kan de (financiële) druk groot worden.

Casus: verdeling kosten over biologische ouders en stiefvader

Eind vorig jaar moest de Hoge Raad zich buigen over de verdeling van de kosten over de biologische ouders en de stiefvader. De kinderen maakten onderdeel uit van het gezin van de stiefvader.
Uitgangsprincipe is: De wet stelt in beginsel ouders en de stiefouders gelijk in rang en dienen op dezelfde wijze bij te dragen. De Hoge Raad was het dan ook eens met de stelling dat ook de stiefvader moest bijdragen in het onderhoud en oordeelde dat ook voor hem een draagkrachtberekening diende te worden gemaakt. Daarna is de rechter overigens vrij om bij het bepalen van het precieze bedrag, rekening te houden met alle omstandigheden van het geval. Hierbij zal o.a. de verhouding waarin de ouders en stiefouder tot het kind staan een rol spelen. En bijvoorbeeld hoeveel kinderen de stiefvader zelf heeft.

Wilt u weten waar u aan toe bent, dan kunt u een dergelijke draagkrachtberekening ook laten maken voordat u onderhoudsplichtige stiefouder wordt of voordat er een echtscheidingsprocedure aanhangig wordt gemaakt.

Gilyan Parker