21 juli 2013

Straks voorrang EU-werknemers

Door Gilyan Parker

De overheid is voornemens de Wet Arbeid Vreemdelingen drastisch aan te passen.

Dit kan voor werknemers van buiten de EU vergaande gevolgen hebben met het verkrijgen en verlengen van de vereiste werkvergunningen. Alhoewel de nieuwe wet nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd is de verwachting dat dit geen problemen gaat opleveren, waardoor de wet mogelijk al vanaf 1 oktober 2013 in werking kan treden.

Uitbreidende EU

Deze nieuwe aanpassing is voor een groot gedeelte het gevolg van de steeds uitbreidende EU met het vrij verkeer van werknemers die zonder werkvergunning in Nederland arbeid mogen verrichten (behalve tot nu toe voor werknemers uit Bulgarije, Roemenië en Kroatië). Dit is voor de overheid aanleiding de wet aan te scherpen om zodoende voorrang te geven aan Nederlandse en EU-werknemers voordat een tewerkstellingsvergunning kan worden verleend voor werknemers van buiten de EU.

Voorrang EU-burgers

Indien onder de nieuwe regeling een werkvergunning voor een niet EU werknemer  wordt afgegeven zal dit slechts voor een jaar zijn en kan niet worden verlengd. Dit betekent dat elk jaar weer opnieuw een aanvraag moet worden ingediend en de functie moet worden geadverteerd om eerst weer prioriteit te verlenen aan Nederlanders en andere EU-werknemers alvorens de kandidaat van buiten de EU in aanmerking komt.

Vijf jaar

Pas na vijf aanvragen, dus pas na vijf jaar, is de betrokken niet- EU werknemer “vrij” op de Nederlandse markt en heeft hij/zij geen werkvergunning meer nodig. Op dit moment kan nog een aanvraag werkvergunning voor drie jaar worden ingediend waarna betrokkene “vrij” is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook kan een quotum worden ingevoerd als blijkt dat in een bepaalde bedrijfstak niet voldoende wervingsinspanningen worden verricht om prioriteit te geven aan werknemers uit Nederland en de EU.

Let op bij verlenging

Indien u buitenlandse werknemers in dienst hebt met een werkvergunning dan adviseren wij u na te gaan of u deze nog wilt verlengen voordat de nieuwe wet in werking treedt.

Voor vragen of assistentie over het bovenstaande kunt u ook contact opnemen met Fraukje Panis of met Thijs Esser. Informatie voor buitenlandse werknemers vindt u via Legal Expat Desk.

Gilyan Parker