4 april 2013

Studiekostenbeding geen garantie voor terugbetaling

Door Gilyan Parker

Vaak is een studiekostenbeding standaard opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Op grond van dit beding is een werknemer verplicht is (een deel van) door de werkgever bekostigde studies of opleidingen terug te betalen als de arbeidsovereenkomst eindigt binnen een bepaalde periode.  Dit betekent echter nog niet dat dit beding altijd geldig is en er succesvol een beroep op kan worden gedaan.

Naar rato

In een zaak, die speelde voor de kantonrechter Arnhem (LJN: BZ1987), ging het om een planeconoom die voor bepaalde tijd in dienst was getreden bij een planbureau. Tussen partijen was een terugbetalingsregeling voor studiekosten overeengekomen voor een opleidingsprogramma dat 24 maanden zou duren. Kort gezegd betekende dit dat, wanneer de werknemer zelf zou opzeggen, de studiekosten naar rato door hem vergoed diende te worden. De totale kosten van de opleiding bedroegen € 15.000,-. Na de tweede tijdelijke overeenkomst van zes maanden besloot de werknemer te vertrekken. Prompt vorderde het planbureau opleidingskosten ter hoogte van € 7.500,- terug. Toen de werknemer weigerde te betalen, stapte het planbureau naar de rechter.

Goed werkgeverschap

De rechter stelde dat de terugbetalingsregeling van het planbureau in strijd was met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Dit had als reden dat de werknemer geen opleiding had gevolgd aan een externe onderwijsinstelling, maar enkel intern was opgeleid. Verder had de werknemer het opleidingsprogramma zelf aan moeten passen nu er een overlap was met leerstof die hem al op de universiteit was aangeboden. Ook stelde de rechter dat de opleiding behoorde tot de normale investeringen die een werkgever behoort te doen. Deze investering kwam tot uitdrukking in het relatief lage salaris van de planeconoom. Voorts was van belang dat het planbureau drie arbeidscontracten van zes maanden aan had geboden, terwijl de duur van de opleiding 24 maanden was. Ten slotte stelde de rechter dat niet te rijmen viel dat nu pas na 24 maanden de opleiding volledig op niveau zou zijn, na een dienstverband van 12 maanden meer terugbetaald diende te worden dan na 18 maanden.

Conclusie

Een door twee partijen ondertekend studiekostenbeding, brengt geen garantie mee. Deze uitspraak laat zien dat een rechter met alle omstandigheden rekening houdt bij de beantwoording van de vraag of het studiekostenbeding redelijk is.

Meer informatie over arbeidsrecht vindt u hier.

Gilyan Parker