23 maart 2009

Tekortschieten deponeringsplicht kan grote gevolgen hebben!

Door Gilyan Parker

In het Financieel Dagblad van 19 maart 2009 stond een artikel over het te laat deponeren van jaarstukken door de bestuurders van ondernemingen.

 

Onderzoekbureau Graydon heeft in opdracht van het FD een onderzoek verricht naar de deponeringsplicht. Hieruit kwam naar boven dat bestuurders steeds lakser worden met het deponeren. Dat is toch niet zo erg, hoor ik u denken?

Wellicht heeft u er in de praktijk niet veel last van, maar als u bedrijf onverhoopt failliet gaat, heeft het niet of te laat deponeren van de jaarstukken grote gevolgen voor u als bestuurder van de – dan – failliete vennootschap.

Door het te laat deponeren van de jaarstukken wordt vermoed dat u onbehoorlijk bestuurder bent geweest en kan de curator u aansprakelijk stellen voor het volledige tekort in het faillissement. Hoe zit dit?

In geval van een faillissement van een onderneming is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige tekort in het faillissement als hij zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Indien een bestuurder zijn jaarrekeningen niet of te laat heeft gedeponeerd heeft hij volgens de wet zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Dit vermoeden staat open voor tegenbewijs. De bestuurder dient dan aan aannemelijk te maken dat er een andere oorzaak van het faillissement is.

Het niet deponeren kan dus grote gevolgen hebben voor een bestuurder. Mijn advies luidt dan ook om altijd te zorgen voor tijdelijke deponeringen!

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij de sectie Insolventie en herstructurering.

Gilyan Parker