21 februari 2013

Thuiskopieheffing: heeft u teveel betaald?

Door Gilyan Parker

Afgelopen woensdag oordeelde de rechtbank Den Haag dat de thuiskopieheffing alleen geldt voor leveranties van data-cd's en dvd's aan consumenten.

Dit betekent dat Stichting de Thuiskopie jarenlang onterecht miljoenen euro’s aan heffingen heeft geïnd op blanco cd’s en dvd’s voor professioneel gebruik. Het vonnis van de rechtbank heeft in de ict- en elektronicabranche voor veel opschudding gezorgd. Een aanzienlijk aantal bedrijven heeft (mogelijk) jarenlang teveel thuiskopieheffing betaald.

Wat is de thuiskopieheffing?

De thuiskopieheffing compenseert auteurs en artiesten voor het kopiëren van muziek en films voor privégebruik. Zo geldt er een heffing op lege cd’s/dvd’s, maar – sinds 1 januari 2013 – ook op apparaten waarmee consumenten een privékopie van muziek of video kunnen maken.

Wie int de thuiskopieheffing?

De Minister van Justitie heeft Stichting De Thuiskopie aangewezen om alle thuiskopievergoedingen te incasseren en te verdelen. Ook heeft de minister een College van Toezicht aangesteld (op basis van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties), dat toeziet op een correcte uitvoering van deze opdracht. Het lijkt erop dat het College van Toezicht hier de afgelopen jaren in is tekortgeschoten.

Gevolgen vonnis rechtbank

De Haagse rechtbank heeft bepaald dat de heffing op blanco dragers als cd-roms en dvd’s niet gelden voor de zakelijke markt. De heffing mag alleen gelden voor consumenten en niet voor professionele partijen. Stichting de Thuiskopie heeft echter jarenlang heffing geïnd bij importeurs en fabrikanten voor leveringen aan zakelijke gebruikers. Onterecht, zo blijkt nu. Veel bedrijven hebben dan ook teveel heffing betaald, waardoor zij mogelijk een vordering op Stichting de Thuiskopie hebben. Het kan daarbij gaan om aanzienlijke bedragen, als men bedenkt dat de hoogte van de heffing uiteenloopt van € 0,03 tot € 5,= per product.

Advies

Ik adviseer iedere fabrikant of importeur – die de afgelopen jaren thuiskopieheffing aan Stichting de Thuiskopie heeft afgedragen – goed in kaart te brengen hoeveel heffing zij voor zakelijke leveringen heeft betaald. Dit bedrag kan mogelijk worden verrekend met nog te betalen thuiskopieheffing voor leveringen aan consumenten. GMW Advocaten is u graag van dienst bij het in kaart brengen van uw rechtspositie. U kunt hiervoor te allen tijde contact met mij opnemen.   Voor meer informatie over intellectuele eigendom klikt u hier.

Gilyan Parker