13 september 2009

Toedeling echtelijke woning, maar nog geen juridisch eigenaar

Door Gilyan Parker

Stelt u zich eens voor. U bent in gemeenschap van goederen gehuwd en gaat scheiden. Bij de echtscheiding wordt de echtelijke woning aan u toebedeeld. Wanneer u de woning na een aantal jaren wilt verkopen, blijkt echter dat u daarvoor de toestemming van uw ex-partner nodig heeft: hoe kan dat nu?

Nadat de rechter de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap heeft uitgesproken, wordt door de ex-echtelieden vaak vergeten dat er nog een juridische overdracht dient plaats te vinden van de verdeelde goederen. Zolang deze overdracht niet heeft plaatsgevonden, blijven de ex-echtelieden bij een gemeenschap van goederen echter samen eigenaar van het goed, met alle nadelige gevolgen van dien.

De wijze van overdracht is per goed verschillend. Bij de meeste goederen uit de huwelijksgemeenschap (de zogenaamde roerende zaken, niet-registergoederen) kan worden volstaan met het overhandigen van het goed aan degene die het goed verkrijgt. Voor de overdracht van een onroerende zaak (zoals de echtelijke woning), geldt echter dat deze dient te worden geleverd middels een notariële akte. Pas na deze leveringshandeling, heeft er een juridische overdracht plaatsgevonden. Indien deze levering uitblijft, kan dit in de toekomst problemen opleveren bij bijvoorbeeld de verkoop van de woning.

Het is dus van belang dat u de verdeling goed afwikkelt. Indien u hierover nader advies wilt, aarzelt u dan niet om contact met een van onze familierechtadvocaten.

Gilyan Parker