31 maart 2008

Toegestane huurverhoging per 1 juli 2008

Door Gilyan Parker

Huurders opgelet! Per 1 juli 2008 mag de verhuurder de huurprijs weer verhogen.

De verhuurder moet zijn wens om de huurprijs te wijzigen minstens twee maanden van tevoren in een brief voorstellen aan de huurder. Bij een huurverhoging per 1 juli 2008 moet dat dus voor 1 may aanstaande zijn doorgegeven. De maximale huurverhoging voor de periode tussen 1 juli 2008 en 1 juli 2009 is 1,6%. Voor woningcorporaties geldt de maximale huurprijsnorm. Deze geldt niet voor huurcontracten die zijn geliberaliseerd. Dit zijn contracten met een aanvangsthuurprijs boven de liberalisatiegrens. Tot 1 juli 2008 bedroeg deze grens € 621,78. De maximale huurverhoging geldt ook voor onderhuur. Hier is immers een huurovereenkomst gesloten tussen de huurder en de onderhuurder. Inden u het niet eens bent met de huurverhoging kunt u contact opnemen met de verhuurder en eventueel een gemotiveerd bezwaarschrift zenden. Al met al is het dus voor huurders zaak om de brievenbus de komende periode goed in de gaten te houden!

Gilyan Parker