10 november 2011

Update: wijziging wetgeving inzake (stilzwijgende) verlenging van abonnementen

Door Gilyan Parker

In een weblog van december 2010 schreef ik over de aankomende wijziging in de wetgeving over beperking van de mogelijkheid tot automatische verlenging van abonnementen (zie onderaan).

Nu deze wet binnenkort van kracht wordt, is een update op zijn plaats.

Per 1 december 2011 treden enkele wijzigingen van de wettelijke regels over algemene voorwaarden bij abonnementen in werking. Voor nieuwe overeenkomsten, bijvoorbeeld abonnementen op (mobiele) telefoon, sportschool, boekenclub of overeenkomst tot levering van nutsvoorzieningen (elektra, televisie, enz.), geldt dan:

  • abonnementen na de eerste contractsperiode niet stilzwijgend mogen worden verlengd voor een bepaalde tijdsduur. Stilzwijgende / automatische verlenging van het abonnement bijvoorbeeld een half of een heel jaar is niet langer toegestaan;
  • dat een abonnement alleen mogen worden omzetten in een abonnement voor onbepaalde duur – dus zonder vaste afloopdatum – als de consument de overeenkomst op ieder moment mag opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van niet meer dan één maand;
  • de consument moet een overeenkomst die op schriftelijke of digitale wijze tot stand is gekomen, op dezelfde manier kunnen opzeggen. Het mag niet moeilijker zijn van een abonnement af te komen, dan dat men hem heeft afgesloten. Bijvoorbeeld een op Internet afgesloten abonnement, moet ook via Internet of e-mail kunnen worden opgezegd.

Voor abonnementen op dagbladen, weekbladen, nieuwsbladen en tijdschriften gelden iets andere regels:

  • abonnementen mogen na de eerste vaste contractperiode – van bijvoorbeeld één jaar – telkens met maximaal die maanden stilzwijgend worden verlengd. De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst telkens tegen het einde van de duur van de verlenging op te zeggen, met een opzegtermijn van niet meer dan één maand;
  • bij abonnementen op dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften die minder dan eenmaal per maand worden geleverd, stilzwijgend worden voortgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur, is de opzegtermijn maximaal 3 maanden;
  • proefabonnementen op dag-, nieuws-, weekbladen en tijdschriften eindigen altijd automatisch na de afgesproken proeftijd, en kunnen zonder nadrukkelijke instemming van de klant worden omgezet in een vast abonnement.

Aanbieders van abonnementen zijn verplicht hun algemene voorwaarden aan te passen aan deze nieuwe regels. De nieuwe regels gelden voor alle duurovereenkomsten tot het geregeld afleveren van een bepaald product of dienst aan consumenten. Verzekeringsovereenkomsten en lidmaatschappen van verenigingen zijn nadrukkelijk uitgezonderd. Ook gelden de nieuwe regels niet voor overeenkomsten tussen ondernemers (busines-to-business).

Deze nieuwe regels gaan in per 1 december 2011 voor nieuwe overeenkomsten, dus abonnementen die op 1 december of daarna worden afgesloten. Zoals het er nu voorstaat, gaan deze nieuwe regels voor bestaande (oude) abonnementen pas in op 1 december 2012. Er is echter een wijzigingswet ingediend, op grond waarvan de nieuwe regels ook voor bestaande abonnementen vanaf 1 december 2011 gelden. Die wijziging is al wel door de Tweede Kamer aangenomen, maar niet door de Eerste Kamer.

Met deze verandering in regels voor stilzwijgende verlening heeft de overheid een eind gemaakt aan de situatie mensen nog lange tijd vast zitten aan dat overeenkomsten, terwijl zij geen behoefte meer hebben aan de betreffende producten of diensten. Wie vergeet een ongebruikt sportschool-abonnement op te zeggen, zit daar dus niet nóg eens een heel jaar aan vast.

 

Gilyan Parker