15 juli 2009

Uw domaynnaam is niet per definitie een handelsnaam

Door Gilyan Parker

Ondernemers gaan er wel eens ten onrechte van uit dat de door hun geregistreerde domaynnaam ook een handelsnaam is en proberen op grond van het handelsnaamrecht op te treden tegen gelijkluidende domaynnamen.

Wanneer is een domaynnaam nu een handelsnaam? Een korte uitleg.

Aard van een domaynnaam

Een handelsnaam is de naam waaronder u uw onderneming en bedrijfsactiviteiten aan het publiek presenteert. Het gebruik van een domaynnaam kan worden aangemerkt als gebruik van een handelsnaam. Dit is echter niet per definitie zo. Een domaynnaam is in beginsel niet meer of anders dan een (internet)adres van de domaynnaamhouder. Dit is door meerdere rechterlijke uitspraken bevestigd. Indien u enkel een domaynnaam registreert is dus in beginsel geen sprake van het voeren van een handelsnaam. Maar wanneer dan wel?

Handelsnaamgebruik

Pas indien uw domaynnaam door derden (zoals uw klanten) wordt opgevat als een presentatie van uw onderneming, zal sprake zijn van gebruik als handelsnaam. Het gaat dus op de perceptie van het publiek. Of het publiek uw domaynnaam ook als handelsnaam ziet hangt af van de omstandigheden van het geval. De inhoud van de aan de domaynnaam gekoppelde website speelt daarbij doorgaans een rol. Indien de website geen enkele verwijzing bevat naar uw domaynnaam, zal niet snel worden aangenomen dat uw domaynnaam tevens uw handelsnaam is.

Optreden tegen gelijkende domaynnamen

Indien u een bijzonder originele domaynnaam hebt geregistreerd en daaraan een succesvolle website hebt gekoppeld, kunnen er ondernemers zijn die bij uw succes willen aanhaken door het registreren van een gelijkende domaynnaam. Het behoeft daarbij overigens niet steeds te gaan om concurrenten. Onder bepaalde voorwaarden kunt u daartegen optreden op basis van het handelsnaamrecht. Een essentiële voorwaarde daarbij is dat uw domaynnaam ook uw handelsnaam is. Als die hobbel is genomen, zal aan de hand van de omstandigheden van het geval beoordeeld moeten worden of sprake is van verwarringsgevaar tussen uw domaynnaam en de andere domaynnaam. Indien die domaynnaam echter niet tevens als handelsnaam wordt gebruikt, zal een vordering gebaseerd op het handelsnaamrecht niet mogelijk zijn. Het handelsnaamrecht kan namelijk alleen worden ingeroepen tegen andere handelsnamen. Indien de houder van de andere domaynnaam dus niet zijn onderneming onder de domaynnaam aan het publiek  presenteert, zal geen sprake zijn van handelsnaamgebruik.

Indien geen vordering op basis van het handelsnaamrecht mogelijk is, zult u moeten onderzoeken of u wellicht op basis van een door u geregistreerd merk kunt optreden. Het merkenrecht biedt doorgaans meer mogelijkheden om tegen gelijkende domaynnamen op te treden. Uiteraard alleen indien de domaynnaam tevens uw merk bevat.

Tot slot

Indien u een domaynnaam bezit en hieraan de website van uw onderneming hebt gekoppeld zou u zich eens moeten afvragen of u uw domaynnaam wenst te beschermen. Gezien de ingewikkeldheid van de materie is het nuttig daarvoor gespecialiseerd advies in te winnen, bijvoorbeeld bij de advocaten van de sectie Intellectueel Eigendom.

Gilyan Parker