11 januari 2016

Van WKA-depot naar G-rekening per 1 januari 2016

Door Gilyan Parker

Sinds 1 januari 2016 is het niet meer mogelijk om ter voorkoming van inleners- en ketenaansprakelijkheid een deel van het factuurbedrag rechtstreeks te storten op het WKA-depot bij de Belastingdienst.

Inleners en aannemers die vanaf die datum willen worden gevrijwaard van inleners- en ketenaansprakelijkheid, zullen vanaf 1 januari 2016 een deel van de factuur som moeten storten op een G-rekening van de uitlener of de onderaannemer bij een bank. Voor het openen van zo’n G-rekening is toestemming nodig van de Belastingdienst. En de bank moet natuurlijk ook zijn medewerking verlenen.

Inlenersaansprakelijkheid

In het geval een onderneming personeel inleent van een derde, kan de inlener door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor door de uitlener (de derde) met betrekking tot uitgeleende werknemers verschuldigde belastingen en premies. Dat noemen we inlenersaansprakelijkheid. Er is sprake van inlening van personeel indien werknemers die in dienst zijn en blijven bij de uitlener aan de inlener ter beschikking worden gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaam te zijn. Toezicht kunnen uitoefenen of leiding kunnen geven is voldoende en hoeven dus niet daadwerkelijk plaats te vinden.

Ketenaansprakelijkheid

Ketenaansprakelijkheid geeft een vergelijkbaar risico, in dat geval voor de aannemer. Als de uitvoering van een werk (deels) aan een derde wordt uitbesteed, kan de aannemer in bepaalde gevallen door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor door de (onder)aannemer onbetaald gelaten belastingen en premies. Er is sprake van aanneming van werk indien de overeenkomst hoofdzakelijk is gericht op het tot stand brengen van een bepaald werk van stoffelijke aard tegen een bepaalde aanneemsom. De uitvoering van een werk van stoffelijke aard heeft veelal een tastbaar product als resultaat. Schoonmaakwerkzaamheden bijvoorbeeld worden aangemerkt als werkzaamheden van stoffelijke aard. Werken of producten die elke in hoofdzaak door geestelijke of intellectuele arbeid tot stand komen (bijv. werk van auteurs en programmeurs) zijn dat niet.

Beperking aansprakelijkheden voor 1 januari 2016

Tot 1 januari had de inlener/aannemer de mogelijkheid om zijn aansprakelijkheid te beperken door een deel van het factuurbedrag rechtstreeks te storten op het WKA-depot bij de Belastingdienst. Dat gebeurde met name in het geval de uitlener/onderaannemer geen geblokkeerde rekening (G-rekening) had. De Belastingdienst diende in dat geval op de hoogte te worden gesteld van de betaling en andere relevante gegevens zodat deze kon worden gekoppeld aan de juiste belastingplichtige.

Beperking aansprakelijkheden na 1 januari 2016

Inleners en aannemers die als gezegd willen worden gevrijwaard van inleners- en ketenaansprakelijkheid moeten vanaf 1 januari 2016 een deel van de factuur som storten op een G-rekening van de uitlener of de onderaannemer bij een bank. Dat deel betreft dan de geschatte loonheffingen die de uitlener/onderaannemer moet afdragen in verband met het overeengekomen werk.

G-rekening

Het is de uitlener/onderaannemer die een overeenkomst G-rekening met de Belastingdienst dient aan te gaan. Na het sluiten daarvan dient de uitlener/onderaannemer een G-rekening bij zijn bank te openen. De inlener/aannemer kan daarop veilig betaling van de loonheffing verrichten. Het saldo van de G-rekening mag door de uitlener/onderaannemer alleen worden gebruikt om loonheffingen te betalen of door te storten naar een andere g-rekening in verband met aanneming van werk of inlening van personeel. De Belastingdienst krijgt een pandrecht op het saldo van de g-rekening. Dit betekent dat zij het saldo mag uitwinnen voor de loonheffingenschuld die de uitlener/onderaannemer niet betaalt.

Tot slot

De inlener/aannemer doet er verstandig aan nu van zijn uitlener/onderaannemer dat deze een G-rekening opent. Het is goed daartoe een interne handleiding op te stellen en goede afspraken te maken hoe te handelen in dit soort situaties. Teneinde de risico’s verder te beperken wordt veelal geadviseerd  zelf een administratie bij te houden van de werknemers die in het kader van inlening of aanneming werkzaamheden verrichten. In geval van een aansprakelijkstelling kan zo mogelijk worden voorkomen dat er boetes e.d. worden opgelegd. Ook kan zo de eigen administratie worden gebruikt om zich te verweren tegen een claim van de Belastingdienst gebaseerd op een ontbrekende, onvolledige of onjuiste administratie van de uitlener/onderaannemer.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

18 augustus 2022

Het belang van het zorgvuldig vastleggen van afspraken in de logistieke dienstverlening

Begin 2021 schakelde Hubbel Lastmile B.V. (“Hubbel”) GMW advocaten in om haar bij te staan/haar te adviseren over het juridische framework. De reden was in verband met de uitbreiding van haar bedrijfsmatige werkzaamheden.

Lees meer

10 mei 2022

Long COVID bij zorgverleners; twee jaar later, wat nu?

Inmiddels weten we veel meer over long COVID dan twee jaar geleden. Long COVID bij zorgverleners is helaas een voorkomend verschijnsel. Maar wat nu? Wat kan u als zorgverlener met long COVID doen? Kunt u schade verhalen op uw werkgever? Onze letselschade advocaat Peter van Eijk vertelt u hier graag meer over.

Lees meer

4 mei 2021

Vergeet de Schadeverzekering Inzittenden niet

"Ik heb geen voorrang verleend en werd met mijn auto aangereden door een vrachtwagen. Het was mijn fout, maar mijn mede-inzittende en ik hebben ernstig letsel opgelopen. Is het nog mogelijk de letselschade die voortvloeit uit dit ongeval vergoed te krijgen?" In deze blog geef ik antwoord op deze vraag.

Lees meer