31 oktober 2019

Vanaf 1 januari 2020 minder lang partneralimentatie

Door Dylan Bertsch

Het is een veelbesproken onderwerp: de maximale duur van de partneralimentatie.

In 2015 werd hierover al een wetsvoorstel ingediend. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de Wet Herziening Partneralimentatie. Deze wet treedt per 1 januari 2020 in werking. De kern van de nieuwe wet is dat de maximale duur van de partneralimentatie wordt verkort van twaalf jaar naar vijf jaar. Eerder dit jaar schreef mijn collega Marjet Groenleer hier al over. In dit artikel ga ik dieper in op deze nieuwe wet en benoem ik een aantal voorbeelden.

Wat schrijft de huidige wet voor?

Momenteel is de duur van de partneralimentatie twaalf jaar. Van deze duur wordt afgeweken indien er geen kinderen zijn én het huwelijk korter heeft geduurd dan vijf jaar. In dat geval is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk.

Wat gaat er veranderen?

De maximale duur van twaalf jaar wordt verlaagd naar vijf jaar. Hierop zijn de volgende drie uitzonderingen gemaakt:

  1. Voor stellen met jonge kinderen (tot twaalf jaar).
    Een voorbeeld: een stel is elf jaar getrouwd en heeft twee kinderen (zeven en drie jaar). In dit geval eindigt de duur niet eerder dan het tijdstip waarop het jongste kind twaalf jaar wordt: negen jaar.
  2. Voor stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en waarbij de alimentatiegerechtigde maximaal tien jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit.
    Een voorbeeld: een stel is 27 jaar getrouwd, hebben geen jonge kinderen en de alimentatiegerechtigde bereikt binnen acht jaar de AOW-gerechtigde leeftijd. In dit geval eindigt de duur niet eerder dan het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt: acht jaar.
  3. Voor stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en waarbij de alimentatiegerechtigde ouder is dan 50 jaar.
    Een voorbeeld: een stel is 21 jaar getrouwd, hebben geen jonge kinderen en de alimentatiegerechtigde is 52 jaar. In dit geval duurt de alimentatieverplichting tien jaar.

Deze uitzondering vervalt overigens in 2027.

Dat voor de bovengenoemde stellen een uitzondering is gemaakt, betekent dus niet dat de alimentatieduur voor deze stellen automatisch twaalf jaar bedraagt. Wat de precieze duur wordt, zal in elke situatie anders zijn. In sommige gevallen kan de alimentatieduur alsnog vijf jaar bedragen.

Wat is de hardheidsclausule?

Naast de drie uitzonderingen is er de zogenoemde hardheidsclausule. Wanneer de beëindiging van de partneralimentatie gelet op alle omstandigheden van het geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, dan kan de rechter op verzoek alsnog een langere termijn vaststellen. Wanneer een verzoek bij de rechtbank wordt ingediend, betekent dit echter niet dat dit verzoek automatisch wordt ingewilligd. De rechter zal uiteindelijk bepalen of een langere termijn wordt vastgesteld.

Geldt deze wet ook voor bestaande alimentatieverplichtingen?

Nee, deze wetswijziging heeft geen gevolgen voor bestaande alimentatieverplichtingen.

Verandert er ook iets aan de duur van kinderalimentatie?

Nee, deze duur (totdat een kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt) blijft ongewijzigd.
Mocht u over dit onderwerp andere vragen hebben? Voelt u zich dan vrij om contact met mij op te nemen.

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.