3 mei 2018

Verbouwing bij samenwoners: maak goede afspraken!

Door Susan Meijler

Bent u niet getrouwd of geen geregistreerd partner, maar woont u wel samen? Dan is het verstandig om bij verbouwing goede afspraken te maken.

Met name als u samenwoont in de woning die eigendom is van uw partner en tussen u en uw partner geen samenlevingsovereenkomst gesloten is.

Bent u bijvoorbeeld van plan om de verbouwing van deze woning (gedeeltelijk) te financieren? Wees u zich er dan van bewust dat u de kosten voor de door u verrichte verbouwingen aan de woning waarschijnlijk niet terug krijgt bij het einde van jullie samenleving. Zo luidde het oordeel van het hof Den Haag.

Verbouwing

In deze zaak ging het om een koppel dat samenwoonde in de woning die uitsluitend eigendom was van de man. Het koppel had geen samenlevingsovereenkomst met elkaar gesloten. De woning werd verbouwd waarbij de kosten van bijna 80.000 EURO door de moeder van de vrouw werden betaald. Bij het einde van de samenleving wilde de vrouw het geld terug dat zij, dan wel haar moeder, in de verbouwing had gestoken. Mevrouw beriep zich op verschillende gronden, maar geen enkele hield stand bij de rechter.

Geen vergoedingsrecht

Volgens het hof was geen sprake van een eenvoudige gemeenschap tussen de samenwoners, omdat de woning uitsluitend toebehoorde in eigendom aan de man. Om die reden was volgens het hof geen vergoedingsrecht van de vrouw ontstaan. Daarnaast oordeelde het hof dat artikel 1:87 BW, waarin de plicht tot vergoeding is geregeld, enkel van toepassing is op gehuwde en geregistreerde partners en dus niet op samenwoners zonder samenlevingsovereenkomst.

Geen ongerechtvaardige verrijking

Ook het standpunt dat met het betalen van de verbouwing aan de woning ongerechtvaardige verrijking van de man heeft plaatsgevonden, bood geen soelaas. Volgens het Hof was er geen verrijking aan de kant van de man omdat er geen sprake zou zijn van waardestijging van de woning.

Conclusie

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het belangrijk is afspraken te maken over de samenleving. Wie moet welke kosten dragen die verbonden zijn aan de samenleving? Wie moet welke kosten dragen met betrekking tot de huishouding? Zijn er verzorgingsplichten tussen de twee partners? Bij vragen kunt u gerust contact met mij opnemen. 

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.