17 januari 2013

Verhuizen met kinderen na relatiebreuk

Door Gilyan Parker

In mijn weblog “Verhuizing na echtscheiding: kinderen mee of niet?” informeerde ik u reeds over de (on)mogelijkheden voor de hoofdverzorger om na een relatiebreuk met de kinderen te verhuizen naar een ander deel van Nederland of zelfs naar een ander land (klik hier voor die weblog).

Er is thans een wildgroei aan uitspraken over deze materie. Door de internationalisering van de samenleving ontstaan steeds vaker internationale relaties met bijkomend risico dat één van de ouders na een scheiding wil terugkeren naar zijn thuisland. Ook in eigen land komen steeds meer verhuizingszaken voor, met name als gevolg van een nieuwe liefde elders in het land.

Gebondenheid

Ouders weten wel dat zij voor altijd aan elkaar verbonden zijn vanwege hun zoon of dochter, maar realiseren zich niet altijd wat de impact daarvan is op hun eigen leven. Een ouder mag zonder toestemming van de andere ouder met ouderlijk gezag niet verhuizen met de kinderen. Gebeurt dit toch en wordt verhuisd over de Nederlandse grenzen dan is sprake van kinderontvoering. Dat is strafbaar. Ook binnen Nederland mag zonder toestemming niet worden verhuisd.

Belangenafweging

Eerder informeerde ik u over de belangenafweging die de rechter zal moeten maken indien een verzoek tot vervangende toestemming tot verhuizing aan hem voorligt. Ik zet de criteria die daarbij een rol spelen voor u op een rijtje:

  • het recht en belang van de hoofdverzorger om te verhuizen en de vrijheid om haar leven opnieuw in te richten
  • de noodzaak om te verhuizen
  • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid
  • de door de hoofdverzorger geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren
  • de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg
  • de rechten van de achterblijvende ouder en de kinderen op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving
  • de frequentie van het contact tussen de kinderen en de achterblijvende ouder voor en na de verhuizing
  • de leeftijd van de kinderen, hun mening, en de mate waarin zij geworteld zijn in hun omgeving of juist gewend zijn aan verhuizingen
  • de (extra) kosten van de omgang als gevolg van de verhuizing
  • de mate waarin partijen in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg.

Het belang van het kind staat centraal, maar ook andere belangen zijn relevant.

Indien u of iemand in uw omgeving te maken heeft met verhuizingsproblematiek, aarzel dan niet contact met mij op te nemen. Samen kunnen wij kijken naar een passende oplossing.

Voor meer informatie over familierecht klikt u hier.

Gilyan Parker