24 mei 2010

Verhuizing na echtscheiding: kinderen mee of niet?

Door Gilyan Parker

Met enige regelmaat wordt mij gevraagd of een gescheiden ouder zonder toestemming van de andere ouder met hun kind mag verhuizen.

Het antwoord op die vraag is in grote mate afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval.

De praktijk

In de praktijk komt het nogal eens voor dat de hoofdverzorger na verloop van enkele jaren na de echtscheiding – of nog tijdens de echtscheidingsprocedure – een nieuwe partner tegen het lijf loopt die elders in het land woont of zelfs in het buitenland. Het gebeurt ook nogal eens dat een buitenlander, al dan niet tijdelijk woonachtig in Nederland (bijvoorbeeld een expat), terug wil naar haar of zijn geboorteland of vanwege haar of zijn werk weer elders geplaatst wordt. Er zijn vele oorzaken aan te wijzen voor een verhuizing of emigratie. Gewezen echtgenoten worden dan geconfronteerd met de vraag of de hoofdverzorger zomaar kan besluiten met een kind te verhuizen naar een andere stad of een ander land tegen de zin van de achterblijvende ouder in.

Toestemming

Het antwoord op deze vraag luidt ontkennend. Indien de achterblijvende ouder het ouderlijk gezag heeft, zal deze toestemming moeten verlenen. Indien deze toestemming niet wordt gegeven kan de andere ouder vervangende toestemming aan de rechtbank vragen. Er zal een belangenafweging moeten worden gemaakt, waarbij het belang van het kind een belangrijke rol speelt, maar waarbij ook andere belangen meetellen.

Belangenafweging

Factoren die in het kader van een dergelijke belangenafweging een rol spelen zijn de leeftijd van het kind, zijn of haar sociale leven, de specifieke behoeften van het kind, de kwantiteit en intensiteit van het contact tussen het kind en de achterblijvende ouder, de waarborgen voor een goed contact tussen de achterblijvende ouder en het kind na een eventuele verhuizing, de noodzaak van de verhuizing etc. Indien een ‘expat-gezin’ in Nederland is neergestreken met als doel een tijdelijk verblijf in Nederland, wordt weer anders tegen een eventuele verhuizing aangekeken dan wanneer het een zaak zonder internationale aspecten betreft. Zo zijn er tal van factoren die een rol spelen bij de vraag of de hoofdverzorger vervangende toestemming van de rechtbank krijgt om met een kind te verhuizen. Het is en blijft maatwerk.

Informatie

Indien vorengenoemde problematiek speelt bij u, aarzel dan niet contact met mij op te nemen.

Gilyan Parker