19 september 2013

Verkorting duur partneralimentatie

Door Gilyan Parker

Wordt in de praktijk al geanticipeerd op het wetsvoorstel versobering partneralimentatie?

De duur van partneralimentatie is nu nog 12 jaar, maar als het aan VVD en PvdA ligt wordt deze termijn verkort, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Is het onder het huidige recht ook al mogelijk om een kortere termijn te vragen dan 12 jaar?

Over de plannen van VVD en PvdA om te komen tot een beperking van de duur van partneralimentatie informeerde ik u al in een vorig weblog.

Verdiencapaciteit

In het kader van de beoordeling van de behoeftigheid van de alimentatiegerechtigde gaat het niet alleen om de inkomsten die zij geniet maar ook om het inkomen dat zij in redelijkheid kan verwerven. Onder omstandigheden kan de alimentatiegerechtigde een fictieve verdiencapaciteit worden toegekend. Van de alimentatiegerechtigde kan dan worden verlangd dat zij (meer) gaat werken en dus geen of minder behoefte heeft aan partneralimentatie.

Limitering

De rechter kan besluiten een lagere partneralimentatie vast te stellen door verdiencapaciteit toe te dichten aan de alimentatiegerechtigde indien hij van oordeel is dat de alimentatiegerechtigde haar werkzaamheden kan uitbreiden. Hij kan ook de alimentatietermijn verkorten. Dit heet limitering. De alimentatieplichtige moet daartoe wel een verzoek doen. De alimentatieplichtige kan een verzoek doen de termijn van 12 jaar te verkorten tot bijvoorbeeld 3 jaar omdat de onderhoudsgerechtigde in zijn visie over 3 jaar geacht kan worden volledig in eigen levensonderhoud te voorzien. Dit verzoek moet goed onderbouwd zijn. Steeds vaker wordt in de praktijk een beroep op limitering gedaan en dergelijke verzoeken worden ook steeds meer gehonoreerd, hoewel het een grote uitzondering blijft.

Criteria

Welke criteria zijn van belang bij de beoordeling van de verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde en van een limiteringsverzoek? Ik noem er een aantal.

  • Mate waarin verdiencapaciteit alimentatiegerechtigde is beïnvloed door het huwelijk
  • Gezondheid alimentatiegerechtigde
  • Welke inspanningen zij heeft verricht om (meer) te gaan werken
  • Leeftijd alimentatiegerechtigde
  • Zorg voor minderjarige kinderen, hun leeftijd, extra zorg
  • Opleidingsniveau
  • Arbeidsverleden
  • Arbeidsmarkt
  • Vermogenspositie

Elk geval is weer anders. Het is en blijft maatwerk. Meer weten? Bel of mail gerust: 070-3615048 of m.groenleer@gmw.nl.

Gilyan Parker