8 maart 2009

Vermogende alimentatieplichtige, let op!

Door Antoine de Werd

Eind februari 2009 heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan voor alimentatiebetalers. De uitspraak vindt u hier.

Het hoogste rechtscollege van ons land oordeelde dat meerjarige giften naast een persoonsgebonden aftrek in box 1, ook een schuld in box 3 vormen. Dit oordeel van de Hoge Raad kan leiden tot een flinke besparing voor alimentatiebetalers. Alimentatiebetalingen zijn vrijwel gelijk aan periodieke giften. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen kinder- en partneralimentatie. Hoe werkt de samenloop tussen de boxen 1 en 3?

In box 1 (inkomsten uit werk en woning) kan de schenker/alimentatieplichtige enkel de gift van het betreffende jaar aftrekken. De alimentatieverplichting behoort volgens de Hoge Raad echter niet (uitsluitend) tot box 1. In box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen) kunnen dus vervolgens nog toekomstige schenkingen als restschuld worden opgevoerd. Juridisch gezien vormt het opvoeren van de restschuld in box 3 geen dubbele aftrek. Het gevolg is wel dat voor particulieren met een vermogen van meer dan € 20.000,–, de belastingheffing in box 3 wordt verlaagd.

De uitspraak van de Hoge Raad kan meteen worden toegepast bij de belastingaangifte van 2008. Het voordeel voor vermogende alimentatieplichtigen kan door het arrest van de Hoge Raad oplopen tot duizenden euro’s. De Belastingdienst heeft al laten weten dat ze de uitspraak van de Hoge Raad bestudeert. Wellicht dat een aanpassing van de wet of een bezwaar van de Belastingdienst volgt. Te vroeg juichen, kan dus gevaarlijk zijn.

Antoine de Werd

Antoine de Werd

Advocaat en mediator/partner

Antoine de Werd, één van de grondleggers van GMW advocaten, is gespecialiseerd in het familierecht.