19 september 2013

Vermogende vreemdeling tijdelijke verblijfsvergunning

Door Gilyan Parker

Per 1 okober 2013 kunnen buitenlanders die minimaal 1,25 miljoen in het Nederlandse bedrijfsleven investeren makkelijker een verblijfsvergunning krijgen.

De aanvragen worden niet meer beoordeeld door de IND maar door een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, Agentschap NL. Voor de bedrijven waarin wordt geinvesteerd geldt dat ze een ‘toegevoegde waarde’ voor de Nederlandse economie dienen te hebben, zoals doordat er door het bedrijf werkgelegenheid wordt gecreëerd of doordat het bedrijf innovatief is.

De verblijfsvergunning geldt in eerste instantie voor een jaar. Bij de aanvraag van een verlenging wordt nogmaals getoetst of de buitenlander nog aan de voorwaarden voldoet en of de investering een duurzaam karakter heeft. Canada, de VS, Australië, Groot-Brittannië, Frankrijk en Ierland hebben ook al dergelijke regelingen. Doel van de regeling is om de Nederlandse economie een impuls te geven.

Gilyan Parker