24 oktober 2013

Voorkom faillissement met crediteurenakkoord

Door Gilyan Parker

De economische crisis in Nederland is nog niet voorbij. Vooral de detailhandel heeft het moeilijk.

Vorige week werd bekend dat 2013 een absoluut recordjaar wordt met 937 faillissementen in de winkelbranche. Heeft uw onderneming ook te kampen met ernstige liquiditeitstekorten? Overweeg dan uw schuldeisers een crediteurenakkoord aan te bieden.

Wat is een buitengerechtelijk crediteurenakkoord?

Bij een buitengerechtelijk crediteurenakkoord doet een schuldenaar, die in financiële nood zit, zijn schuldeisers een aanbod een bepaald percentage van de schuld te voldoen tegen finale kwijting. Het staat crediteuren vrij om al dan niet met het buitengerechtelijke akkoord in te stemmen. Alleen in faillissement, bij surseance van betaling of in de WSNP kan een akkoord door de rechter worden vastgesteld en tegenover alle schuldeisers verbindend worden verklaard (het zgn. dwangakkoord). Meestal stemmen crediteuren alleen met een buitengerechtelijk akkoord in onder de voorwaarde dat de overige crediteuren ook akkoord gaan.

Hoe bied ik een akkoord aan?

De inhoud van een buitengerechtelijk akkoord is vormvrij. De schuldenaar kan zijn schuldeisers een bepaald percentage aanbieden, maar zou ook één of meer schuldeisers aandelen in de onderneming kunnen aanbieden in ruil voor kwijtschelding van de vordering. Wat ook wel eens voorkomt, is dat kleinere schuldeisers hun vordering volledig of voor een groter deel dan de grote crediteuren voldaan krijgen. Hierdoor voorkomt de schuldenaar dat zij met een groot aantal partijen in onderhandeling moet treden over het uit te betalen percentage. De Belastingdienst wil vaak meewerken aan een akkoord, maar eist in de regel wel dat zij een dubbel percentage ontvangt dan de overige schuldeisers (zie de Leidraad Invordering 2008). De gedachte hierachter is dat de belastingdienst een preferente vordering heeft, wat betekent dat zij voor alle (concurrente) schuldeisers komt. Als u een akkoord aanbiedt, zorg er dan voor dat u de crediteuren voldoende informatie verstrekt om het aanbod goed te kunnen beoordelen. Licht het ontstaan van de financiële problemen toe, wees transparant over het aantal schuldeisers en geef aan hoe de schulden zijn opgebouwd. Geef daarnaast aan hoe het akkoord zal worden gefinancierd (door het bedrijf zelf of door een derde) en wat de vooruitzichten van het bedrijf zijn.

Wanneer bied ik een akkoord aan?

Wacht niet te lang met het aanbieden van een akkoord. Het treffen van een akkoord duurt al gauw één à twee maanden. Over deze periode moet uw bedrijf over voldoende liquide middelen beschikken, anders is er te weinig tijd voor overleg met crediteuren. Oftewel, wacht niet tot het laatste moment, want dan heeft een akkoord geen kans van slagen.

Faillissement afwenden

Door het aanbieden van een buitengerechtelijk crediteurenakkoord kunt u een naderend faillissement mogelijk afwenden. GMW Advocaten heeft veel ervaring met het opstellen, aanbieden een afwikkelen van crediteurenakkoorden. Ook adviseren wij regelmatig bedrijven over de vraag of zij wel of niet een akkoord van een schuldenaar moeten aanvaarden.

Gilyan Parker