17 april 2020

Wanneer kunt u partneralimentatie aanvragen?

Door Dylan Bertsch

Echtscheiding en partneralimentatie zijn twee onderwerpen die vaak tegelijkertijd ter sprake komen.

Bij scheiding moet worden afgewogen of een van de partners recht heeft op alimentatie. Deze bijdrage staat bekend als partneralimentie. In deze blog bespreek ik wanneer u partneralimentatie kunt aanvragen.

Partneralimentatie wordt bepaald door verschillende factoren: de behoefte van de onderhoudsgerechtigde (de persoon die partneralimentatie nodig heeft), het bedrag dat nodig is om aan de behoeften van de onderhoudsgerechtigde te voldoen, en de capaciteit van de onderhoudsplichtige (de persoon die de partner zal betalen).

Wat niet veel mensen weten, is dat partneralimentatie niet alleen een verplichting is bij een scheiding. Dit is ook het geval bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Voor samenwonenden kan, tenzij in een samenlevingsovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt, geen aanspraak worden gemaakt op partneralimentatie.

Hoe wordt partneralimentatie bepaald?

Indien beide partijen het bedrag van de te betalen partneralimentatie zijn overeengekomen, kan dit worden vastgelegd in een echtscheidingsovereenkomst. Deze echtscheidingsovereenkomst wordt dan samen met het verzoek tot echtscheiding aan de rechtbank voorgelegd.

Wanneer partijen het niet eens kunnen worden over het bedrag van de te betalen partneralimentatie, kan bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding ook om een ​​bedrag aan partneralimentatie worden verzocht. De wederpartij kan dan reageren door middel van een verweerschrift. De rechtbank beoordeelt uiteindelijk of de alimentatieplichtige zal moeten betalen en, zo ja, het te betalen bedrag.

Indien niet kan worden aangetoond dat de alimentatiegerechtigde een partneralimentatie nodig heeft, of indien de onderhoudsplichtige niet in staat is de gevraagde partneralimentatie te betalen, wijst de rechtbank het verzoek af.

Een advocaat moet een verzoek tot echtscheiding indienen.

Wettelijke indexering

Zodra de partneralimentatie is vastgesteld, hetzij in een echtscheidingsovereenkomst, in samenwerking of door de rechtbank, wordt het alimentatiebedrag jaarlijks verhoogd. Dit is de zogenaamde jaarlijkse wettelijke indexatie. De minister van Rechtsbescherming stelt jaarlijks de alimentatie-index vast. Voor 2020 is het percentage vastgesteld op 2,5%. Degene die partneralimentatie betaalt, moet het bedrag zelf aanpassen zonder verzoek van de rechthebbende. Het is echter raadzaam om uw ex-echtgenoot tijdig te herinneren.

Geen wettelijke indexatie

In de echtscheidingsovereenkomst is het mogelijk dat wettelijke indexatie is uitgesloten. Indien dit het geval is, wordt de partneralimentatie niet jaarlijks verhoogd.

Veranderingen van de partneralimentatie

Een bepaalde of overeengekomen partneralimentatie kan in bepaalde situaties worden gewijzigd. Dit kan alleen worden gewijzigd als er sprake is van een zogenaamde ‘wijziging van omstandigheden’. Dit kan bijvoorbeeld een inkomenswijziging of een verandering in gezinssituatie zijn. Zo is recent is door het gerechtshof Den Haag een uitspraak gewezen voor ondernemers die te maken hebben met een omzetverlies door de coronacrisis.

Indien het niet mogelijk is om in onderling alimentatie te betalen bedrag in onderling overleg te wijzigen, kan een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Een advocaat moet een dergelijk verzoek indienen.

De alimentatieperiode van 12 jaar is voorbij

Tot nu toe was de maximale duur voor het betalen van partneralimentatie vastgesteld op 12 jaar. Met ingang van 1 januari 2020 is de nieuwe regel als volgt: de duur van de verplichting tot het betalen van partneralimentatie is beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, neemt u hiervoor contact met ons op.

Wij helpen u graag

Het is belangrijk dat het te betalen bedrag aan partneralimentatie correct wordt berekend door een specialist. Ons team van familierechtadvocaten is expert in partneralimentatie. Hierbij kunnen zij u uiteraard van dienst zijn. Mocht u vragen hebben  aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via (0) 70 3615048 of via ons online formulier.

Deze weblog is geschreven in samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, juridisch medewerker familierecht en erfrecht.

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.